понеделник, 19 юни 2023 г.

„Поредно срамно решение“: Съюзът на съдиите с остра позиция срещу Борислав Сарафов

  

                    Снимка: Bulphoto

От Съюза на съдиите в България излязоха с остра позиция срещу избора на Борислав Сарафов за временно изпълняващ длъжността главен прокурор след отстраняването на Иван Гешев. 

В становище, публикувано на Facebook страницата на Съюза на съдиите, те призовават Висшия съдебен съвет да определи друг за изпълняващ функциите на обвинител №1, тъй като изборът на Сарафов според тях е "поредно срамно решение, което тежко уврежда авторитета на съдебната власт". 

Те допълват, че изборът на изпълняващ функциите на главен прокурор е извън компетентността на Прокурорската колегия и трябва да се гласува по аналогия с правилата за избор на главен прокурор - от Пленума на ВСС и с мнозинство от 13 гласа. 

"През последния месец обществото стана свидетел на борба на групировки и властови центрове извън съдебната власт, извършвана с инструменти и средства на наказателния процес от ръководството на прокуратурата. При горепосочената фактическа обстановка Прокурорската колегия на ВСС си позволи да замени едно от главните действащи лица в този процес с друго, не по-малко дискредитирано", пишат от Съюза на съдиите в България. 

Те напомнят, че в средата на май са призовали ВСС да отстрани от длъжност както Иван Гешев, така и Борислав Сарафов "като главни участници в разкритите от самите тях механизми и случаи на оказване на неправомерно влияние върху висши представители на съдебната власт, включително членове на самия Висш съдебен съвет".

И описват подробно защо името на Сарафов според тях е дискредитирано: 

"Съществуват обосновано тежки съмнения за интегритета му, предвид изнесените в медиите данни за провежданите от него дружески срещи в несъществуващия вече ресторант "Осемте джуджета" с лица, обявени за издирване от МВР. Налице са и съмнения в притежаваните от него професионални и нравствени качества за заемане, макар и временно, на тази длъжност, особено в периода от 01.05.2023 г. досега - множество заблуждаващи обществото публични изявления, честа и необяснима промяна на позицията по фундаментални професионални въпроси, намеса на личния му живот в професионалната му дейност.

Не на последно място, срещу Борислав Сарафов към настоящия момент има постъпили две уведомления по реда на чл. 411а и сл. от НПК (Глава тридесет и първа от НПК относно наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник) за деяния, извършени в качеството му на заместник на главния прокурор и директор на Националната следствена служба. 

Както става ясно от изявлението на самия Борислав Сарафов веднага след избора му и очевидно с мълчаливото съгласие на мнозинството от членовете на Прокурорската колегия на ВСС, същият възнамерява да изпълнява едновременно длъжностите "директор на Националната следствена служба" и "временно изпълняващ длъжността "Главен прокурор на Република България", което е поредната порочна концентрация на властнически правомощия.

Абсолютно неприемливо до степен на абсурдност е и публичното изявление на Борислав Сарафов за "чистка на гешевчетата по места", с което той успя отново и незабавно да потвърди непригодността си за този пост".

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

 

 

Новините от днес и със задна дата