петък, 21 юли 2023 г.

In Italia Estinzione Debitoria con la legge 3/2012 si può / В Италия погасяването на дълга със закон 3/2012 е възможно

 
Avvocato Martorano
Адвокат Санто Алфонсо Марторано / Avvocato Santo Alfonso Martorano
 
 Редактор на статията: Катя Стоянова/BurgasNovinite.BG / Curatore dell'articolo: Katya Stoyanova/BurgasNovinite.BG
 
Текста в статията е на български и италиански език / Il testo dell'articolo è in bulgaro e italiano
Estinzione Debitoria con la legge 3/2012 si può

Sportello del Consumatore Italia APS (Associazione di Promozione Sociale) ha tenuto a Roma un convegno sulla legge 3/2012, conosciuta come legge salva suicidi. Erano presenti l’Avv. Martorano quale Presidente di Sportello del Consumatore Italia e numerosi Avvocati esperti in materia.L’Avv. Santo Alfonso Martorano dopo ampio dibattito fa presente che, della legge possono usufruire le persone fisiche ed ex imprenditori, che possono dimostrare il possesso di alcuni requisiti senza alcuna necessità di preventivo accordo con i creditori. Va preparato il Piano del Consumatore con tutti i debiti che non provengono da attività di impresa o professionale.
I nostri Avvocati esperti in materia vi suggeriscono la procedura legale più idonea da seguire
Per saperne di più telefona al
335.6318424
O scrivici:
info@sportellodelconsumatore.eu
 
=========================================================
Погасяването на дълга със закон 3/2012 е възможно Sportello del Consumatore Italia APS (Асоциация за социално насърчаване) проведе конференция в Рим относно закон 3/2012, известен като закон за предотвратяване на самоубийства. Присъстваха адв. Марторано като президент на Sportello del Consumatore Italia и множество адвокати, които са експерти в областта. Адвокатът Санто Алфонсо Марторано, след обширен дебат, посочва, че от закона могат да се възползват физически лица и бивши предприемачи, които могат да докажат, че притежават някои реквизити, без да е необходимо предварително споразумение с кредиторите. Потребителският план трябва да бъде изготвен с всички дългове, които не произтичат от бизнес или професионални дейности. Нашите юристи, които са експерти в областта, предлагат най-подходящата правна процедура, която да следвате За да научите повече, обадете се 335.6318424 Или ни пишете: info@sportellodelconsumatore.eu

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu


Новините от днес и със задна дата