петък, 17 февруари 2023 г.

Всички НОВИНИ и БОНУСИ за български семейства в Италия и италиански в България / Tutte le NOVITÀ ei BONUS per le famiglie bulgare in Italia e le famiglie italiane in Bulgaria

 “Sportello del Consumatore” di Roma

Всички НОВИНИ и БОНУСИ за семейства в Италия

Всички НОВИНИ и БОНУСИ за семейства… Бонус за детска стая в допълнение към единичната помощ Започвайки от 1500 евро на година до 3 хиляди евро… Бонус ПСИХОЛОГ нараства до 1500 евро ... с ISEE по-малко от 50 хиляди евро Бонус за покупка на първи дом ... Енергиен бонус ... и много повече ... За информация: Sportello dei Consumatore тел. 06 4940 555  e-mail sportellodelconsumatore .eu

 Tutte le NOVITÀ e BONUS per le Famiglie…Bonus Asili Nido oltre Assegno Unico Parte da 1500 euro Annuo per Arrivare a 3 mila euro…Bonus
PSICOLOGO che sale a 1500 euro …con ISEE inferiore a 50 mila euro Bonus Acquisto Prima CASA …Bonus Energia…e tanto Ancora …Per informazioni: Sportello del Consumatore tel 06 4940 555 e-mail sportellodelconsumatore .eu

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

 

Новините от днес и със задна дата