четвъртък, 4 май 2023 г.

Наградиха най-активните в разделното предаване на отпадъци бургазлии

 Наградиха най-активните в разделното предаване на отпадъци бургазлии

За поредна година Община Бургас раздаде награди на първите 10 за събраните точки от предаване на отпадъци в мобилните центрове, като първите двама, класирали се с най-много точки, получиха материални награди, а останалите - подаръчни ваучери на стойност от 150 лв. до 50 лв., които да използват в магазините на Технополис. Наградите бяха раздадени вчера в Експо център „Флора Бургас“.

За всички останали участници в инициативата, събрали над 2 000 точки, ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ подарява по 5 литра висококачествен компост, произведен в предприятието, като за всеки 1 000 точки над събраните 2 000, участниците получават допълнително по още 5 литра компост. Компоста ще се раздава по мобилните центрове от 16-ти май до 30-ти юни срещу представяне на документ удостоверяващ на самоличността.

 

Първите десет класирали се и събрали най-много точки, са както следва:

1. Пролетина Халачева – 31 334 точки – уред за вакуумиране

2. Недка Шопова - 30 070 точки - сет за пикник

3. Мариян Велев - 29 691 точки – 150 лв.

4. Христо Неделчев - 22 558 точки – 150 лв.

5. Иванка Йорданова - 12 290 точки – 100 лв.

6. Кристина Стоянова - 10 777 точки – 100 лв.

7. Миглена Янева - 10 047 точки – 50 лв.

8. Станка Атанасула - 10 035 точки – 50 лв.

9. Стоян Митев - 10 016 точки – 50 лв.

10. Илиян Димитров - 9 369 точки – 50 лв.

 

През изминалата 2022 г. чрез системата на мобилните центрове в Община Бургас са събрани общо 203 т отпадъци, което е с 42 т повече от предходната 2021 г.

От общото количество постъпили отпадъци най-много са разделно събраните отпадъци, както следва:

- хартия - 52 т;

- текстил - 75 т;

- излезли от употреба гуми - 13 т;

- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - 24 т;

- пластмаса и пластмасови опаковки - 13 т;

- метални опаковки - 11 т;

- стъклени опаковки - 10 т;

- и други по-малки количества отпадъци от бита (напр. пържилни мазнини, батерии, осветителни крушки).

 

Броят на раздадените баркод карти на гражданите, в които се отразяват определен брой точки при регистриране на съответният отпадък от стартиране на програмата през 2018 г. до 31.12.2022 г. са 4 517 бр. при 17 353 потребители на услугата в МЦ.

От всички 19 бр. мобилни центрове ярко се отличават няколко първенци, един от които е МЦ № 16, разположен срещу бл. 32 в ж.к. „Изгрев“, който за поредна година е с най-голям брой направени транзакции – 5 180 бр. и най-голям брой натрупани точки за 2022 г. – 117 785 бр. Другият първенец в класацията е МЦ № 15 до бл. 20 в ж.к. „Зорница“– мобилен център с постъпили количествено най-много отпадъци - 12 505 кг.

Най-много издадени карти през 2022 г. – 69 бр. са в МЦ № 10, намиращ се в ж.к. „Възраждане“ срещу х-л „Вега“ /в края на ул. „Фердинандова“/. Картата на победителя е издадена по време на стартиране на програмата на Експо Флора-Бургас през 2018 г.

През 2024 г. правилата за раздаване на компост ще имат малки изменения, като се запазва границата от 2000 точки, но допълнително количество компост ще се раздава за всеки 2000 точки над първоначалните.

 

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

Новините от днес и със задна дата