сряда, 9 ноември 2022 г.

126 бургаски студенти кандидатстваха за общинската семестриална стипендия

 126 бургаски студенти кандидатстваха за общинската семестриална стипендия

Общо 126 заявления подадоха бургаските студенти, които искат да получават семестриални стипендии по програмата на Община Бургас – „Успешни студенти“. Сред тях има обучаващи се и в трите бургаски висши учебни заведения – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет и Национална художествена академия – Бургас.

За трета поред година най-голям е броят на подалите заявление студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 74, като най-много са в професионалните направления „„Медицина, обществено здраве и здравни грижи“ – 41 и „Педагогика“ – 17. Следващи по брой – 41 са студентите от Бургаски свободен университет в направленията „Право“ – 14 и „Софтуерно инженерство“ – 12 от БСУ. От филиала на Национална художествена академия – Бургас кандидатстваха 11 студенти.

Поради неспазване на обявените срокове за подаване на заявления за участие в програмата - до 14 дни от началото на семестъра, в следващите 4 месеца стипендии да получават 41 студенти – 27 от БСУ, 12 от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и 2 от НХА – Бургас.

Отличниците, които ще бъдат стимулирани със семестриални стипендии, от БСУ са 18, следвани от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 11 и 2 от НХА – Бургас.

Изплащането на семестриална стипендия „Успешни студенти“ се извършва от съответния университет, в който се обучава студентът.

Право на семестриална стипендия „Успешни студенти“ има студент в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, който е постигнал успех от „Много добър“ 5.00 до „Отличен“ 6.00.

Информация за необходимите документи и срок за кандидатстване по програма „Успешни студенти“, може да намерите на следния линк: https://www.burgas.bg/bg/stipendii-na-uchenitsi-i-studenti

Целта на общинската програма за студентски стипендии е задържане на младите хора в града, повишаване на мотивацията им за учене и развитие, подпомагане реализацията им на пазара на труда и осигуряване на квалифицирани кадри за най-търсените специалности.

“Sportello del Consumatore” di Roma

Новините от днес и със задна дата