понеделник, 23 септември 2019 г.

Валентина Станкова: Домашното насилие е един сериозен проблем в обществото в днешните тежки времена

Петък, 11 Януари, 2013 16:15:03
С Валентина Станкова от Център за превенция на насилието и престъпността
в Бургас разговаря Катя Стоянова.
- Г-жо Станкова тежка ли беше дейността в Центъра за превенция на насилието в Бургас през изминалата 2012 г.?

 - За съжаление през миналата година имаме три смъртни случая на жени, които са убити от своите съпрузи. Случи се през лятото, месец август, и е  показателно за това , че домашното насилие ескалира и пак за съжаление става все по-тежко и по- тежко.

- Колко души са потърсили помощ или консултация от специалистите в центъра?

 - През изминалата година  специалистите в центъра са консултирали 304 души, потърсили помощ в следствие на упражнявано насилие, което е значително повече в сравнение със случаите през предходните години. 259 от консултираните клиенти от тях са жени, а 45 мъже. С тях са проведени 510 консултации и са подготвени 88 молби за защита с изискване за ограничителни мерки, които са подадени към районен съд Бургас.

- Тази статистика е повече от тревожна. Какви са според вас основните причини за възникването на семейни конфликти и проявите на насилие?

- Да статистиката е тревожна. Домашното насилие е един сериозен проблем в обществото особено в днешните тежки времена на икономическа криза, което се оказва и една от основните причини за проблемите в семейството. При два от случаите на убийство при домашно насилие жените не са пожелали да подадат молби за ограничителни мерки и не са сезирали за упражненото насилие. Това се случва често и проблемът остава в семейството между съпрузите като не се сигнализират социалните служби и специалисти, които работят с подобни проблеми. В третия случай въпреки наложените ограничителни мерки към насилника с мярка дистанция, с цел да бъде отстранен от семейното жилище той въпреки това влезе в жилището на жената и точно на рождения и ден я уби. Това е случая с Виолета от Сарафово. Нашият екип юристи решиха по този случай да се сезира и Страсбург.- Често ли се обръщат към вашия екип за помощ, разпознават ли организацията като място, където може да им бъде оказана професионална подкрепа?

- Центърът за превенция на насилието в Бургас е все по-разпознаваем и търсен и именно това е една от причините за по- големия брой на случаите, по които сме работили миналата година.
 Хората разпознават насилието като проблем. Познават вече и нашата институция, тъй като ние  почти четвърта  година работим с хора, пострадали от насилие и те все по- често започват да търсят съдействие и консултации за решаването на техния проблем.
В Кризисния център за жертви на насилие в Бургас, който е с капацитет 8 души непрекъснато има настанени пострадали и през повечето време неговият капацитет е запълнен. Там могат да намерят спокойствие, хора които се нуждая от закрила и няма къде да отидат за да се махнат от насилника.

- Често ли се случва местата да не ви достигат и какъв период от време може да е престоят на пострадалите в Кризисния център ?

-  Да често се случва местата да не ни достигат да настаним всички които имат нужда от закрила и настаняване. Престоят там е от три до шест месеца. Обикновено в повечето случаи клиентите , които се настаняват остават там за половин година като през това време със съдействието и на екипа там успяват да кандидатстват да общинско жилище или да си намерят такова с по-нисък наем. Да си намерят работа, защото обикновено те не работят или в резултат на насилието са напуснали работа. Успяват да си стъпят на краката и след този период започват да се справят самостоятелно.

 - Напоследък се чува, че и мъже се оплакват от домашно насилие, консултирате ли и мъже?


- Сред пострадалите над 300 души от домашно насилие има и 45 мъже. Това са предимно възрастни хора, които са пострадали от своите деца, внуци или роднини. Редки са случаите на мъже поискали съдействие, които са насилвани от съпругите си. Призовавам гражданите когато са жертви на насилие или се сблъскват с подобни случаи да сигнализират, тъй като вече има кой да им помогне. Проблемът е решим,стига човек да има желание да потърси помощ и съдействие.

- А консултирате ли извършители на домашно насилие и провеждате ли фамилна консултация? Прилагате ли такива програми?
.
Консултациите в центъра за превенция на насилието се правят не само с жертвите на домашно насилие, но и с извършителите и това е изключително важно. Важно е да се работи с другата страна с извършителя на насилие, тъй като ние може да осигурим ограничителни мерки на жертвата и насилникът повече да не я доближава и да прекъсне връзката си с нея, но така или иначе той влиза в следваща връзка и продължава това насилие,като го извършва в следващата си връзка и за това е важно да се работи с този човек. През септември миналата година започнахме работа по програма за извършители на домашно насилие, която се налага и със съдебна заповед. В случай, че даден човек е извършил насилие върху друг по Закона за защита от домашно насилие му се налага мярката да посещава специализирана програма за извършители и тя се налага със съдебна заповед.Тези хора са задължени да я посещават. Сами разбирате, че почти никой по желание не го прави. Заповедите от съда са ни много полезни за да осигуряваме присъствието на тези хора на консултациите. Тази програма е с цел допълнителна и по-ефективна защита на пострадалите от домашно насилие. Основната и цел е да помогнат на насилниците да прекратят насилието. Да постигнат една нова нагласа и разбиране за насилието като неприемлив модел на поведение. По време на консултациите представяме други ненасилнически стратегии и практики за разрешаването на конфликтите.

- За какъв период от време се прилага програмата за работа с хора извършили насилие и терапията в група ли се провежда?

- Програмата е дългосрочна, шестмесечна. Терапията е групова. В продължение на шест месеца се организират 24 срещи. Обсъждат се различни проблеми. Работи се интерактивно с тях. Вече сме преполовили програмата и смея да кажа, че участниците съдействат и участват активно. Това е първата програма на този етап в Бургас за насилници и се развива доста успешно. Това е начинът да се работи с тези хора и да им се въздейства. В цялост резултатите от програмата ще станат видни след нейното приключване. Програмата за насилници е тествана в бургаския и сливенския затвор. По нея е работено със затворници ,извършили тежко насилие и убийство , като успеваемостта при тях е близо 60 %, за това местните специалисти се надяват на по- висока успеваемост при прилагането и в Бургас. При пострадалите от насилие също се извършват консултации и се работи с психолог.
Това, което мога да допълня  по отношение на пострадалите от домашно насилие е, че плануваме след като извършителите на домашно насилие приключат шестмесечната "специализирана програма за извършители на насилие", и след като пострадалата е провела своята социална рехабилитация/консултации със соц.работник и психолог, при желание от тяхна страна да провеждаме фамилна терапия. Разбира се, тази терапия ще се случи, ако екипа прецени, че са готови и двамата за това.

- Консултирате ли деца преживели насилие и прилагате ли някакви програми в училищата, впрочем място отличаващо се със супер конфликтологичната си среда? И какъв тип превенция на насилието прилагате там?

- По отношение на превенцията- от 2009г. не спираме да провеждаме информационни беседи с ученици в учебните заведения и в Центъра за превенция на тема: "Насилие. Видове. Начини за справяне с агресивното поведение". Провеждаме ги под формата на дискусия, с интерактивна работа, и гледане на тематични филми с коментар впоследствие. Обхванали сме почти всички 26 учебни заведения в Бургас, но превенцията иска последователност и постоянство, и се надявам резултатите да не закъснеят.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информация за Консултативен център за жертви на домашно насилие и превенция на насилието и престъпността можете да намерите на  сайта на институцията -  www.centarzaprevencia.org 

Новините от днес и със задна дата