четвъртък, 20 април 2023 г.

56 проекта за спектакли, филми и книги очакват финансиране от Общински фонд „Култура“

 56 проекта за спектакли, филми и книги очакват финансиране от Общински фонд „Култура“

Фонд „Култура“ на Община Бургас провокира за втора година хората на изкуството от Бургас.

В Сесия 1 за 2023 г. постъпиха общо 56 проекта. В Направление 1 „Нови фестивали и други културни събития“ – 28 проекта, Направление 4 „Произведения на бургаски писатели“ – 14 проекта, Направление 5 „Подпомагане заснемането на филми на територията на Община Бургас“ – 8 проекта, и Направление 6 „Мобилност“ – 5 проекта. Пълен списък с предложенията може да се види в електронната система на Фонд „Култура“, раздел „Новини“ https://www.culturefundburgas.bg/ 

Постоянната комисия по оценка към Фонд „Култура“ и назначените за Сесия 1 външни експерти ще заседават на 27 април (четвъртък) в Дома на писателя на ул. „Вола“ 1.

Съгласно вътрешните правила за работа на Комисия за оценка заседанията са закрити. На тях могат да присъстват само длъжностни лица от администрацията на Община Бургас и общински съветници от ОбС – Бургас. Комисията по оценка на проектите дава възможност на екипите с предложения за заснемане на филми да ги представят на живо като тази част от заседанието е открита за медии. Представянето ще се състои от 13.30 часа на 27 април.

Амбицията на общинската администрация е да интегрира по най-добрия начин в културния календар на Община Бургас одобрените проекти като целта е постигане на разнообразие, насищане на повече пространства със събития и привличане на нови публики.

Списък с одобрените проекти по отделните направления ще бъде публикуван отново на сайта на Фонд „Култура“ в сроковете съгласно действащия правилник.

За всички български граждани в Италия и италианци в България 

 Per tutti i bulgari in Italia e gli citadini italiani in Bulgaria

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

 

Новините от днес и със задна дата