четвъртък, 2 март 2023 г.

Предстои ново увеличение на банковите такси

 

Предстои ново увеличение на таксите за повечето услуги на банките, след като БНБ публикува списък със средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите по разплащателни сметки на потребители за 2023 година. Те са изчислени на база информация към 31 декември 2022 г., подадена от 18 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители, уточняват от централната банка, цитирана от 3e-news.net/bg.

От списъка на БНБ става ясно, че средният размер на таксите за 2023 година, събирани от банките са по-високи. Например за откриване на разплащателна сметка в офис на банката увеличението е с 0.66 лева от 2.52 лв. до 3.18 лв., за обслужване на разплащателна сметка в офис на банката нарастването е с 0.36 лева от 3.37 лв./месечно до 3.73 лв./месечно, за внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката увеличението е с 0.33 лева от 0.87 лв. до 1.20 лв.

Това е поредното повишение на банковите такси за настоящата 2023 година. В началото на годината повечето банки увеличиха таксите предимно за услуги, които се извършват на гише в клоновете, което ще продължи и от началото на март или най-вероятно от април. Възможно е някои банки да не увеличават някои от таксите си, ако са достигнали средните нива, от препоръчителния списък на БНБ.

Има, обаче, и такси, които или са премахнати или са намалени: за обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката намалението е с 0.08 лева (до 2.37 лв./мес. от 2.45 лв. на мес.), за теглене на пари в брой на каса в офис на банката до 1 000 лена намалението е с 0.14 лева (до 3.55 лв. от 3.69 лв.), за закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване вече няма да се плаща такса, а досега таксата е била 2.58 лева.

* Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за услугите "Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката", "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка на каса в офис на банката до 1 000 лв.", "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката" и "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка" банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. От БНБ уточняват, че централната банка изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

В закючение от БНБ препоръчват банките да съобразят приемливия размер на таксите за услугите по платежна сметка за посочените в списъка основни операции със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ, най-късно до 1 юни 2023 г. съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба № 3 на БНБ.

Прави впечатление, че най-голям брой (10 броя) са таксите, които се повишават до 0.10 лева, следван таксите, които се повишават от 0.51 лв. до 0.72 лв. (7) и от 0.11 лв. до 0.50 лв. (5).

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

Новините от днес и със задна дата