сряда, 1 февруари 2023 г.

Максимум 3 ще са глобите за пътуване без електронна винетка за една година

  

                                     Снимка: БТА

 Максимум три ще са наказанията за пътуване без електронна винетка в рамките на една календарна година, реши окончателно парламентът с гласувания от депутатите общ законопроект за промени в Закона за пътищата.

Депутатите приеха със 170 глас "за" на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата, изготвен от ПГ на ГЕРБ, БСП и "Възраждане".

Разпоредбите, предвиждащи налагането на лимит на глобите, влизат в сила от 1 януари 2019 г. Съгласно действащите разпоредби на Закона за движение по пътищата глобата за движение без винетка е 300 лева.

"Законопроектът дава възможност на лица, закупили електронни годишни и тримесечни винетки, да могат да бъдат уведомявани 14 и 2 дни преди изтичането на винетките чрез мейл на електронна поща или съобщение на телефона", заяви Богомил Петков от "Продължаваме Промяната".

"С промените се въвежда решението недължимите платени такси да могат да се върнат в рамките на 5 работни дни по банков път или по каса, като гражданите трябва само да го заявяват пред органа от АПИ. Проблем има обаче с несъбираемостта на глобите, защото то е по-голямо от плащането на глобите, така че може да се мисли за одит на "ТОЛ-БГ", коментира и Настимир Ананиев, също от ПП.

До промените се стигна след случая "Пролеша", при който жители на населеното място задлъжняха с десетки хиляди, заради камера на пътната агенция.

При допусната грешка при издаване на електронна винетка и невярно деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер на пътното превозно средство, да може да се извършва корекция от съответните длъжностни лица след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя. Промяната в данните на електронната винетка влиза от момента на издаването ѝ и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.

Водач, заплатил годишна електронна винетка, се уведомява чрез текстово съобщение по телефона, по електронна поща или по друг начин, в зависимост от данните, които е посочил при закупуването ѝ, веднъж в 14-дневен срок преди изтичането на винетката и втори път в двудневен срок преди изтичането на винетката. Водач, заплатил тримесечна електронна винетка, се уведомява чрез текстово съобщение по телефона, по електронна поща или по друг начин, в зависимост от данните, които е посочил при закупуването ѝ, в двудневен срок преди изтичането на винетката, предвиждат приетите разпоредби.

В случай, че е налице частично или пълно недеклариране на тол данни в рамките на един календарен ден за пътно превозно средство от категорията, за което има действащ договор с доставчик на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние, на собственика или ползвателя се предоставя възможност да заплати таксата за преминаване през съответните участъци в срок до 14 дни, считано от получаване на уведомление, предвиждат разпоредбите. Според тях при заплащане таксата в установения срок да не се образува административнонаказателно производство.

Предвидено е още, че актът по уведомяване има информативен характер и не е предпоставка за ангажиране или освобождаване от административнонаказателна отговорност.

С други изменения се регламентира категорията на къмпинг автомобилите в категория М1.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ/ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

“Sportello del Consumatore” di Roma

Новините от днес и със задна дата