понеделник, 30 януари 2023 г.

АДФИ търси да назначи финансови инспектори в Бургас

 АДФИ търси да назначи финансови инспектори в Бургас

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ е администрация към министъра на финансите. Мисията ѝ е защита на публичните финансови интереси при спазване на принципите на законосъобразност, публичност и прозрачност.

Агенцията развива своята дейност в град София и на територията на цялата страна, чрез изнесени работни места в областните градове.

Високият обществен интерес и големите отговорности към дейността на АДФИ изискват непрекъснато укрепване на административния капацитет чрез привличане на нови служители и повишаване на квалификацията и уменията на финансовите инспектори.

В тази връзка от АДФИ съобщиха, че предстои обявяване на конкурсни процедури за заемане на свободни работни места за длъжността „старши финансов инспектор“ и „финансов инспектор“ в Бургас.

Ако имате придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите от професионално направление "икономика" или "право" с придобита правоспособност и сте мотивирани да работите и да се развивате в следните области: финансов контрол, обществени поръчки, административни нарушения и наказания, държавни помощи, концесии, бюджетно и фирмено счетоводство, прилагане режима по закона за публичните финанси, можете да кандидатствате за работа в АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ.

Там можете да повишите Вашата квалификация, да придобиете нови знания и умения, както и да допринесете за защитата на финансовите интереси на Република България и за подобряване на дейността на бюджетните организации, държавните предприятия, търговски дружества и други юридически лица.

За повече информация следете рубриката Кариери в сайта на АДФИ https://www.adfi.minfin.bg/ и актуалните предложения в онлайн платформите за работа.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ/ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

“Sportello del Consumatore” di Roma

 

Новините от днес и със задна дата