четвъртък, 10 ноември 2022 г.

Върховният съд отмени втори акт срещу фирма на Васил Божков, този път за 6,5 млн. лв.

  

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административен съд София - град по административно дело от 2020 г. и обяви за нищожен акт за установяване на публично държавно вземане на обявеното в несъстоятелност "Евробет" ООД, съобщиха от съда.

Компанията е собственост на укриващия се в Дубай бизнесмен Васил Божков, а според публикации в медиите стойността на акта, издаден на 14 февруари 2020 г. от председателя на Държавната комисия по хазарта, е 6,5 млн. лв.

С днешното си решение по административно дело от 2021 г. съдебният състав отхвърля като неоснователно искането на "Евробет" ООД за отправяне на запитване до Съда на Европейския съюз.

Върховните магистрати приемат, че е налице недействителност на оспорения акт поради материална некомпетентност на неговия издател - председателят на Държавната комисия по хазарта.

В решението е отбелязано, че Комисията по хазарта като колективен орган е утвърдила правила за съответната игра, които препращат към Общите игрални условия и правила за организиране на лотарийни игри, приети от ДКХ. Именно в съответствие и в изпълнение на тези утвърдени правила организаторът на процесната хазартна игра е подавал всеки месец декларация по образец за стойността на получените такси и комисионни по Закона за хазарта.

При извършваните му планови проверки не са констатирани нарушения при декларирането на така определения размер на държавната такса. Назначената комисия от председателя на ДКХ е установила, че на дружеството следва да се възстановят надвнесени такси в размер на 69 545.57 лв.

Председателят на комисията по хазарта еднолично е приел, че основанието, обуславящо основата и ставката на дължимата държавна такса за "поддържане на лиценз", е определено в Закона за хазарта, независимо от липсата на разграничителен критерий между двете групи хазартни игри. По този начин той е игнорирал както подзаконова разпоредба от Общите игрални условия и правила за организиране на лотарийни игри.

Преди дни ВАС обяви за нищожен и акт на Държавната комисия по хазарта, издаден на "Еврофутбол". На 29 юли ВАС окончателно отхвърли жалбите на "Еврофутбол" и "Национална лотария" против решения на Държавната комисия по хазарта за прилагане на принудителна административна мярка - окончателно отнемане на притежаваните лицензи, припомня БТА.

“Sportello del Consumatore” di Roma

Новините от днес и със задна дата