четвъртък, 18 февруари 2021 г.

ЦИК е отказала регистрацията на партия „Средна европейска класа“ на Георги Манев и на още няколко партии

 Резултат с изображение за „георги манев“ 

                                    Снимка:БНР

ЦИК е отказала регистрацията и на партия „Средна европейска класа“ на Георги Манев.

„При приемането на документите и завеждането им на 17 февруари 2021 г., в 17.00 ч., в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. са установени следните непълноти и несъответствия с изискванията на Изборния кодекс, както следва: 

Заявлението не е подпечатано с печата на партията; липсва образец от подписа на представляващия партията, както и образец от печата на партията;

не е представен списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, в структуриран електронен вид; в подписката на хартиен носител липсват имена и подписи на лица, пред които са положени подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията. 

Констатираните непълноти и несъответствия са отразени в регистъра от приемащите членове на ЦИК, за което е уведомен вносителят на документите.

Тъй като документите са заведени в крайния срок за подаване на документи за регистрация в ЦИК, указания не са дадени”, пише в решението на Централната избирателна комисия.

Отказана е регистрация още на партиите „Бригада“, „Съюз за отечеството“, „Движение Напред България“, „България на труда и разума“.

Решенията на ЦИК може да се обжалват в съда.

ЦИК е отказала регистрацията и на партия „Средна европейска класа“ на Георги Манев.

„При приемането на документите и завеждането им на 17 февруари 2021 г., в 17.00 ч., в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. са установени следните непълноти и несъответствия с изискванията на Изборния кодекс, както следва: 


Заявлението не е подпечатано с печата на партията; липсва образец от подписа на представляващия партията, както и образец от печата на партията;

не е представен списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, в структуриран електронен вид; в подписката на хартиен носител липсват имена и подписи на лица, пред които са положени подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията. 

Констатираните непълноти и несъответствия са отразени в регистъра от приемащите членове на ЦИК, за което е уведомен вносителят на документите.

Тъй като документите са заведени в крайния срок за подаване на документи за регистрация в ЦИК, указания не са дадени”, пише в решението на Централната избирателна комисия.

Отказана е регистрация още на партиите „Бригада“, „Съюз за отечеството“, „Движение Напред България“, „България на труда и разума“.

Решенията на ЦИК може да се обжалват в съда.

 

Новините от днес и със задна дата