вторник, 8 декември 2020 г.

Чужденци стават българи срещу 2 милиона лева

  

Чужденци ще може да придобиват българско гражданство, ако инвестират поне 2 млн. лв. на фондовата борса. Това гласят нови текстове, които са внесени между първо и второ четене в парламента на промени в Закона за българското гражданство, от депутата от ГЕРБ Маноил Манев и група народни представители, пише "Труд".

Взимането на български паспорт, както и досега, ще преминава на два етапа. Първо чужденецът трябва да получи разрешение за постоянно пребиваване, а след това може да кандидатства и за гражданство. Но с предложените тестове се завишават изискванията към чужденците, които искат български паспорт срещу инвестиции. 

Разрешение за постоянно пребиваване може да получат чужденци, които инвестират в акции или облигации на български дружества, търгувани на фондовата борса, поне 2 млн. лв., гласят предложените от Манев текстове. 

Но ако чужденецът инвестира в борсово търгувани фондове, ще трябва да вложи само 1 млн. лв., за да кандидатства за разрешение за постоянно пребиваване. Разрешение за пребиваване ще дават и на чужденци, които вложат поне 2 млн. лв. в капитала на българска фирма за осъществяване на приоритетен инвестиционен проект, получил сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите. Ще отпадне възможността за получаване на разрешение за постоянно пребиваване при инвестиране в държавни ценни книжа. 

Промяната се прави след критики от Европейската комисия, че схемата се използва за получаване на паспорт от страна от ЕС от хора, които реално не развиват бизнес у нас. Разрешение за пребиваване няма да се дава и при предоставяне на суми над 1 млн. лв. за доверително управление в банка, каквато възможност имаше досега. Така се прекратяват възможностите за злоупотреби, гласят мотивите към предложените промени. 

След като има разрешение за пребиваване в страната, чужденецът ще може да кандидатства за български паспорт, ако поне след една година удвои първоначалната си инвестиция - т. е. вложи още 1 млн. лв. в борсово търгуван фонд, или още 2 млн. лв. в акции и облигации от търгувано на борсата дружество. Друг вариант за български паспорт е първоначално чужденецът да е вложил над 500 хил. лв. в дружество, което е разкрило поне 10 работни места, а една година след това увеличи инвестицията си поне до 1 млн. лв. и дружеството разкрие над 20 работни места. 

Проверяват дали е осъждан 

Искат документ за произход на парите Документи, които показват ясен произход на средствата за инвестиция, ще бъдат изисквани от чужденците, които искат разрешение за постоянно пребиваване в България срещу инвестиции. Това гласят предложени от депутата от ГЕРБ Маноил Манев промени в Закона за българското гражданство. Освен това чужденците ще трябва да представят документ за съдимост, както и информация за трудова, професионална и инвестиционна дейност. 

Така Българската агенция за инвестиции ще прави предварителен контрол на хората, които искат гражданство срещу инвестиции. Въвежда се и изискване инвестицията да бъде поддържана поне 5 години след получаване на правото за постоянно пребиваване - т. е. активите да не бъдат продавани, а работните места да не бъдат закривани.

Новините от днес и със задна дата