вторник, 8 декември 2020 г.

Обновяват 307 училища и 124 детски градини

  

До 2023 г., когато изтича срока на проектите в настоящия програмен период по ОПРР, ще бъдат обновени общо 449 обекта на образователната инфраструктура – 307 училища, 124 детски градини, 13 висши училища и 5 обединени детски комплекса.

Това става ясно от заложените от третото правителство на премиера Бойко Борисов образователни приоритети. Нови 16 са реновираните образователни институции по европейските програми за трансгранично сътрудничество с Република Северна Македония, Сърбия, Румъния, Турция и Гърция. ​

Така за последните шест години в страната са модернизирани общо 205 сгради на образователната инфраструктура с финансиране по управляваните от регионалното министерство програми. Статистиката е за обхванатите образователни институции в 39-те големи града на страната, 80 по-малки общински центъра и населени места в пограничните райони, както и професионални училища в сферата на културата, спорта, земеделието, агротехниката, ветеринарната медицина и професионални гимназии в различни населени места. 

Сградите са преобразени като визия, с обновени фасади и обзавеждане. За повишаване на енергийната ефективност са монтирани топлоизолация на стени и покрив, нови прозорци и врати. Изграденото ново осветление пести енергия и е съобразено с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 

Подменени са изцяло и водопроводните и електрически системи, изградени са и нови – за пожароизвестяване, видеонаблюдение. Внедрени са информационни технологии. Архитектурната среда е адаптирана за лесен достъп на хора в неравностойно положение, като в някои от учебните заведения са изградени и асансьори. 

По голяма част от проектите е подменено и оборудването – нови чинове, интерактивни дъски, професионално и спортно обзавеждане. Учениците се обучават и в обновени физкултурни салони, като в някои гимназии са построени изцяло нови многофункционални спортни зали. Модернизирани са и системите за отопление. Благодарение на инвестициите са реновирани и дворните пространства.

Новините от днес и със задна дата