четвъртък, 26 септември 2019 г.

Общински съвет Бургас с рекорд на Гинес!?

Прочетено - 000947
|
Вторник, 26 Ноември, 2013 13:11:24
Катя Стоянова
Общински съвет на Бургас е на път да влезе в класациите за книгата на Световни рекорди на Гинес с поредно скандално действие по един и същ въпрос.

Въпреки че от общо 43-ма гласували, днес, общински съветници "за" кандидатурата на Таню Атанасов гласуваха 20 души, против бяха 15, въздържали се – 8 и неговият избор не се осъществи, именно той ще продължи да изпълнява досегашните си функции на обществен посредник.  Въпреки, че необходимия брой гласове от 2/3 на общинските съветници, за да бъде валиден изборът не е факт. Това действие на Общински съвет Бургас се повтаря критичен брой пъти, за да бъде прието от обществеността като нормално!


Как става този фокус!?
Съветниците ни за шести път умишлено създават ситуация с която да оставят на длъжност човек с отдавна изтекъл мандат.  Става въпрос за длъжност, която е абсолютно излишна на територията на Община Бургас защото по презумпция човекът заемащ я трябва да оспорва актове на Общински съвет в Бургас когато те са в конфликт с интересите на гражданите и да защитава гражданите от администрацията на общината. Но, заемащият длъжността се избира и освобождава, ако не са доволни от него, от общинските съветници, т.с. той е абсолютно зависим от тях и априори не е в състояние да извършва ефективна дейност.

Точка от Правилника за извършване на тази дейност дава възможност при неизбиране на нов кандидат за нейното заемане да остане заемащият я дори и когато е с изтекъл мандат. Четири годишният мандат на сега заемащият длъжността изтече преди през 2010 г. От тогава са проведени  няколко конкурса, тъй като длъжността, по Закон за местната власт се заема след конкурс. Избират се фиктивни временни комисии от общински съветници за разглеждане на кандидатурите от новообявените конкурси, комисиите си получават възнаграждението за "извършената работа".

 Заемащият длъжността безсрамно се кандидатира за всеки следващ конкурс, въпреки, че никога не го избират с мнозинство, за да заеме легитимно отново длъжността. За да се отърве от тази излишна и паразитираща върху снагата на общинския бюджет, уж гражданска институция, общинският съвет, с мнозинство на ГЕРБ, може да гласува промяна в правилника за нейната дейност, и да изхвърли точката даваща възможност длъжността да бъде заемана от човек с изтекъл мандат, но не го прави, съвсем умишлено. Умишлено защото това е единствения начин този, с изтеклия мандат да продължи да заема длъжността, дори и когато не е избран с техните гласове.

Защо му подаряват тази дейност след всеки измислен конкурс!?
 Заемащият длъжността е бивш общински съветник от БСП и е избран да я заема от общинските съветници на БСП по времето на Йоан Костадинов, в края на 2007 г., като изборът е придружен с няколко нарушения.

 Звучи нелогично мнозинството на ГЕБР да работи в полза на човек на БСП и то с липсваща компетентност, тъй като същият отговаряше за партийната пропаганда на БСП дълги години. Виж ТУК. Неговото образование не е свързано по никакъв начин с едно от изискванията, т.с. да има компетентност в областта на различните степени човешки права. Защо тогава съветниците на ГЕРБ години наред се подчиняват на тази антилогика.

Отговорът!
Защото за съветниците на ГЕРБ не е никак антилогично да правят договорки с тези от БСП, а заемащият длъжността с изтекъл мандат е разменната монета.

Колко струва на бургазлии тази договорка!
Цената на тази договорка е 63 406 лв., сумата представляваща самостоятелния бюджет заделен от този на Община Бургас, за 2013 г., като тя включва заплатите и на сътрудниците на оглавяващия тази институция, които той си избира. Така е от 2007 г. до тази момент. Ако умножим този бюджет по 6, колкото години вече съществува длъжността, сами преценете колко пари е изяла тя от данъците на бургазлии. 
Заместник кметът по финансите на общината ни, г-н Красимир Стойчев, който беше решил да глобява дори и хората хранещи безпризорни котки в Бургас, за да пълни бюджета е съгласен да подарява всяка година пари на  една измислена и ненужна структура. ЗАЩО? Аз твърдя, че това е политическо решение!
Това голяма ЗАЩО? ми дава абсолютното основание за моите твърдения. Ако, някой от община Бургас или общинските съветници на ГЕРБ ни убеди, мен и гражданите на Бургас, в обратното ще съм му  много благодарна.

Впрочем, най - малкото което може да направят общинските съветници на Бургас е да инициират промяна в Закона за местната власт и самоуправление, като предложат обществените посредници да бъдат избирани от гражданите на общините, а не от общинските съвети, като по този начин институция  "обществен посредник", която трябва да носи белезите на гражданска, действително да има функции на такава. В крайна сметка гражданите искат техните права да бъдат защитавани от независими личности, а не от партийни функционери. Не очаквайте от тях да инициират идеи за такава промяна в закона, защото никога няма да бъдат съгласни работата им да бъде контролирана и в случай на необходимост санкционирана от обществения посредник. Такова предложение не сме чули да правят и съветниците от НФСБ, които са против институцията обществен посредник, но очевидно противопоставянето им е чисто политическо и изключващо аргументи по същество.

В този текст много внимателно подбирах думите си, за да не използвам обидните квалификации заслужаващи общинските съветници на Бургас, за което пък те трябва да са ми благодарни. Но, никак не гарантирам, че с псувните на гражданите на Бургас ще се разминат!
Няма да пропусна да припомня, че заемащият тази длъжност, който трябва да се грижи за правата на гражданите на Бургас не си помръдна пръста да защити журналистите, които наскоро бяха привиквани в полицията да отговарят на въпроси защо са отразили събитие, което явно не се харесваше на настоящите управляващи страната ни.

Нека се има предвид, че нямам никакви политически предразсъдъци по гореизложения проблем и разсъжденията ми по него са чисто прагматични. И една забележка към колегите. Не съществува правна норма за омбудсман на местно ниво. Омбудсман е г-н Константин Пенчев и такъв за цялата страна. На местно ниво институцията и оглавяващият я се определя като обществен посредник.

Новините от днес и със задна дата