неделя, 29 януари 2023 г.

Как ще се превалутират заплатите в евро

 istock 

В бъдещия Закон за въвеждане на еврото в България изрично да се упомене, че  предвиденото продължаване на действието на съществуващите договори и автоматичното преизчисляване на кредити, депозити и средства по сметки и заеми ще става без да е необходимо изрично анексиране, промяна в договори, погасителен план или други документи. Това предлагат от Асоциация на банките в България в становище по концепцията за разработване на Закон за въвеждане на еврото в България.

Друго предложение е да се определи броят банкноти и монети или максималната сума, над които банката може да взима такса за обмяна в евро, в предвидения първоначален шестмесечен период след замяната на лев с евро. Банките искат и да има изискване клиентите са заявяват предварително сумите, които ще теглят в евро. Така банката ще може да осигури наличност, а няма и да има струпване на хора в офисите.

„Смятаме, че в Закона за въвеждане на еврото е добре да се предвидят правила по отношение на размера на обменяната сума без заплащане на разходи от клиента. Установяваме, например, че такава практика е установена в Хърватия, където от хърватския закон за приемането на еврото установяваме наличието на лимити на определени количества банкноти и монети на трансакция, до които клиентите-потребители биха могли да обменят куна банкноти и монети безплатно.

В тази връзка бихме искали да предложим да се прилага подобен лимит за левови банкноти и монети, които ще се обменят в евро на транзакция, до който лимит банката ще извършва физическата обмяна безплатно. Този лимит би могъл да се определи или по отношение на количеството банкноти и монети, които физически ще се обменят – например, 100 броя левови банкноти и 50 броя монети /стотинки/ или да се определи като левова сума, до която обменът е безплатен, като например, тази сума би могла да бъде обвързана със съществуващото ограничение в Закона за ограничаване на плащанията в брой /10 000 лв. /, а за монетите – 100 лв., пише в становището. 

От Асоциация на банките посочват още, че предвиденото изискване за „обединяване“ на карти/сметки на клиенти, които имат и левова, и еврова карта/сметка, механично, както е описано, е неприложимо. Според тях такова обединяване технически не може да бъде извършено и в никакъв случай не може да е без изричната воля на клиента.

В друго становище по концепцията за Закона за въвеждане на еврото се посочва, че няма яснота как ще се изплащат заплатите от 1 януари 2024 г. Ако трудовите възнаграждения се отнасят за месец декември 2023 г., но се изплащат през януари 2024 година, то в лева или евро трябва да се подадат данните в Декларация образец 1, Декларация образец 6, платежните нареждания към банките за изплащане на чисти суми за получаване и осигуровки и ДДФЛ към бюджета, пише в становището.


Не е ясно и как ще се формира новата стойност на осигурителния и облагаемия доход за месеците, в случай на доплащане на суми от 2023 г. в месец от 2024 г. Например през март 2024 г. се начисляват и изплащат бонуси за месец януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2023 г.


Друг въпрос е ще бъдат ли задължени работодателите да превалутират основните месечни заплати или брутните месечни заплати , отнасящи се за периода преди 1 януари 2024 г. в евро.  

Според друго становище в така предложената концепция на закон липсват мерки и действия спрямо недобросъвестни търговци, които биха спекулирали и формирали извънредни печалби от въвеждане на потребителите в заблуда, от завишение на цените, от несъобразяване с разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Както настоящата концепция, така и планирания нов закон, би следвало подробно да опишат мерките и действия спрямо такива физически и юридически лица, пише в становището. От Министерство на финансите уточняват, че предложенията и коментарите ще бъдат разгледани и отчетени при разработването на проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ/ 

Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

“Sportello del Consumatore” di Roma

 

Новините от днес и със задна дата