четвъртък, 3 ноември 2022 г.

Сърбоманско - комунистическо Скопие прие промените за преименуване на българските клубове "Ванче Михайлов" и "Цар Борис III"

  

Парлементът на Република Северна Македония прие промените в Закона за фондациите и сдруженията и Закона за партиите, според които клубове и организации няма да могат да се регистрират, ако имената им препращат към фашизма и националсоциализма и ако насаждат расова, верска и национална омраза и нетърпимост.

Промените бяха подкрепени снощи от 67 депутати, нито един не бе "против" или "въздържал се". В мотивите се посочва, че целта е да се защити антифашисткото минало и историческата истина.

В преходните и заключителните разпоредби е посочено, че в срок от три месеца клубовете и сдруженията, които попадат под ударите на този закон, трябва да се преименуват.

Приетите промени идват след откриването на български клубове в страната с имената "Ванчо Михайлов" на 16 април в Битоля и "Цар Борис Трети" на 7 октомври в Охрид, срещу които бяха извършени нападения

На практика това означава, че откриването на български клубове в страната с имената "Ванчо Михайлов" на 16 април в Битоля и "Цар Борис Трети" на 7 октомври в Охрид, срещу които бяха извършени нападения, ще трябва да сменят имената си.

Всъщност причина за приемането на промените в закона е именно разкриването на тези два клуба, чиито имена, според историческия, политическия и обществен елит на страната, уронват антифашисткото минало на Република Северна Македония.

Трети български клуб и сдружение с името "Цар Фердинанд" в Богданци няма да бъде регистриран, след като специално създадена "ad hoc" Комисия за употребата на имена на исторически личности реши, че името предизвиква негативна реакция в обществеността на Република Северна Македония поради, както се посочва в решението, жестокостите, извършвани по време на Балканските войни на територията на РСМ. Теза, определена от българските историци като "абсурдна".

Новините от днес и със задна дата