понеделник, 17 октомври 2022 г.

Ефективни ли са социалните помощи

 istock

“Важно е да кажем, че какъвто и да е прагът на бедност, голяма част от българите все още са под него. Една пета от нашите сънародници, 22% от българите, са класифицирани официално като бедни“, заяви пред БНР Росица Макелова, научен секретар в Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ:

“Другото важно нещо е, че ако ги нямаше социалните трансфери, които държавата извършва към нейните граждани, то като бедни се класифицират 44% от българите“.

Ефективни ли са социалните помощи?

“Ако направим справка назад във времето, независимо колко са били увеличавани до момента под натиска на различни организации. В това число и на синдикатите, като страна, представляваща работещите, но и не само българи в страната. Виждаме, че хората не могат да се измъкнат от капана на бедността и остават още в него“, посочва още тя и допълва:

“Интересно е да кажем, че определени категории и групи от населението са изключително уязвими към бедност и твърдо се задържат там. Става въпрос за едночленни домакинства, включваме и домакинствата, в които човекът, който е час от това семейство, е пенсионер. Това може и да е жена. От синдикатите непрекъснато алармираме за изоставане на доходите на жените спрямо мъжете.

Друго интересно е, че все пак дори да има двама работещи в домакинството, отново виждаме, че и тогава има хора, които попадат в риск от бедност. Статистиката подчертава, че при двама възрастни с три и повече деца се наблюдава този феномен. Това е един индикатор, че дори и двамата възрастни да са работещи, не получават достатъчно средства, за да издържат себе си и зависимите от тях деца“.

Работещите бедни в България…

Това са около 10% от българите. Това също е нещо, на което непрекъснато обръщаме внимание и което се наблюдава като феномен в нашето общество, макар и не с такава сила и честота. Няма как да няма такива лица, тъй като цялостното равнище на доходите според нас е изключително ниско и каквато и статистика човек да потърси и да погледне, особено ако стъпва на независими данни, каквито са например в Евростат – европейската статистика, където публикуват сравними числа спрямо различните държави. 

Виждаме, че в България и като минимални доходи, и като минимална работна заплата, сме на дъното на всички европейски класации. Поради тази причина за нас не е учудващо и това е нещо, което наблюдаваме – работещите бедни, просто доходите тук не успяват да покрият жизнения стандарт, който трябва да имаме“, казва още Макелова.

Новините от днес и със задна дата