сряда, 12 октомври 2022 г.

С колко се вдига пенсията на работещите пенсионери

 iStock 

За трета поредна година Националният осигурителен институт (НОИ) извърши служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, при което се зачита осигурителният стаж, положен от лицата след пенсионирането им.

Данните показват, че заради това, че продължават да работят 53 418 пенсионери са получили увеличение на пенсията с между 5 и 10 лева. Други близо 45 350 души са вдигнали пенсиите си с  между 1 и 5 лева,  а 41 777 души имат увеличение от 10 до 15 лева. Пенсионерите, получили увеличение между 10 и 15 лв., са 41 777. Относително висок е броят на пенсиите, за които увеличението е между 1 и 10 лв., като причините могат да се търсят предимно в малкото допълнителен осигурителен стаж, който са натрупали след пенсия -  основната част от тях са работили по-малко от година. 32 424 пенсионери (9,5 на сто от общия брой) пък имат стаж по 1 месец, обясняват експертите на НОИ.

Въпреки че продължават да работят някои пенсионери не получават увеличение. Такава е ситуацията при 110 338 души, а причината е, че действителният размер на пенсията им е приравнен на минималния за съответния вид. Заради изпреварващото повишаване на минималната заплата през последната година и половина тези хора взимат много по-висока пенсия от реалната им. Други близо 9 200 души пък получават прекалено големи пенсии и въпреки че още работят, месечната им сума не се повишава, защото са стигнали тавана на пенсиите и не могат да получават повече.

Увеличават се хората, които продължават да работят, след като се пенсионират - през април 2022 г. са били преизчислени 340 880 пенсии, значително повече от 2021 г., когато това се е случило с 294 065 пенсии.

Най-много са работещите пенсионери в София – в столицата са преизчислени 67 342 пенсии или почти 23% от всички. Над 10 000 са работещите пенсионери в най-големите градове в страната като Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. В тази група попадат още Благоевград, Плевен, София-област и др. Териториалните поделения на НОИ с малък брой служебно преизчислени пенсии са тези, които обслужват и сравнително малък брой пенсионери като териториалните поделения на НОИ в Търговище, Видин и Разград.

Най-много обаче нарастват пенсиите за инвалидност поради заболяване – средно с 11 лева, тези за стаж и възраст се повишават с 10,45 лева, докато за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест нарастването е с 6,46 лв.

Най-голяма сума като увеличение на пенсията – със 191,59 лева  има един човек, и той взема пенсия за стаж и възраст. При пенсиите за инвалидност поради общо заболяване най-голямото увеличение на месечния размер на една пенсия е със 131,40 лв., а при пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест – със 185,76 лв.

Най-много от работещите пенсионери са се пенсионирали между 2015 г. и 2020 г. – 193 207 човека. Точно 70 546 са пенсиите, отпуснати в периода 2010-2014 г., а едва 18 077 са тези, отпуснати преди 2000 г.

При служебното преизчисляване обаче се взима само натрупания допълнителен осигурителен стаж от пенсионера. Едновременно с това пенсионерите могат да подават заявление за преизчисляване на пенсията им, при което, освен допълнително положения от него осигурителен стаж, се взема предвид и осигурителният доход, придобит в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията му.

Новините от днес и със задна дата