петък, 10 юни 2022 г.

Димитър Николов: Планираме собствени фотоволатични паркове, но има нужда от спешно облекчаване на правилата

  

                        Снимка: "Булфото"

За енергийните и екологични предизвикателства пред общините, за участието на местните власти в Зеления преход разговаряме с кмета на община Бургас Димитър Николов. Николов е кмет на община Бургас от 2007 година. Общината вече обяви намерение да създаде фотоволтаични паркове върху собствени терени. Най-подходящите са три, разположени са край град Българово, близо до кв. "Долно Езерово" и до хълма Шилото край "Меден рудник". Бихме искали до края на 2022 година поне един от тези терени да се превърне в работещ фотоволтаичен парк, съобщи кметът. Коментирахме темите за създаване на зона за ниски емисии и прилагането на такса смет според количеството.

Димитър Николов ще бъде гост на конференцията Green Transition 2022. За втора поредна година събитието ще фокусира зелената дискусия върху това как България успешно да стане част от процесите на трансформация, устойчиво развитие и декарбонизация - цел, важна не само за Европа, но и за света, ако искаме да опазим планетата си. "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход" ще се проведе на 10 юни от 9 ч. сутринта в Sofia Event Center.

Green Transition 2022 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БНР, bTV Media Group, БТА, Bloomberg, Bulgaria on Air, Евронюз и OFFNews.bg

- Г-н Николов, кои са най-важните теми за общините, когато говорим за Зеления преход? Как справедливият преход засяга конкретно община Бургас?

- В тази обстановка, в която се намират България и светът, ние се борим да приложим всякакви мерки за енергийна ефективност. Миналата година обновихме уличното осветление по 22 големи булеварда в Бургас. Това спести 200 000 лева на годишна база. Сега искаме да продължим програмата, подменяйки всички енергоемки осветителни тела, за да спестим още повече средства.

Вече обявихме намерение да създадем фотоволтаични паркове върху собствени терени. Това кореспондира и с обявените намерения на Европейския съюз в същата посока. Но се сблъскваме с несъвършенства в закона, необходимо е спешно облекчаване на правилата.

Ако получим зелена светлина да произвеждаме енергия от собствени фотоволтаични паркове, ще я продаваме на свободния пазар. А със спечелените средства можем да покриваме разликата в тройно по-високите ни сметки за ток, сравнено с миналата година. Първите крачки за изпълнение на това намерение вече са направени. Проучени са няколко подходящи собствени терена, където е възможно да бъдат реализирани фотоволтаични паркове.

Така няма да се харчи извънредно за покупка на земя. Набелязаните перспективни терени са както в град Бургас, така и в неговата периферия. Най-подходящите ни терени са три, разположени са край град Българово, близо до кв. "Долно Езерово" и до хълма Шилото край "Меден рудник".

Бихме искали до края на 2022 година поне един от тези терени да се превърне в работещ фотоволтаичен парк.

В Бургас работим по още няколко важни зелени проекта и имаме нужда от съдействието на държавата, за да ги изпълним качествено и в срок.

Изграждаме анаеробна инсталация, чрез която се продължават политиките на Община Бургас в сферата на модерно и щадящо околната среда управление на отпадъците и за постигане на целите, заложени в Закона за управление на отпадъците. Проектът отговаря на стратегическите ни цели за преминаване към кръгова икономика и ще допринесе за намаляване на емисиите парникови газове от депонирани отпадъци и ограничаване на въздействието, водещо до изменението на климата.

Довършваме проекта за цялостно преминаване към електрически градски транспорт. 56 нови електробуса ще придобие Бургас чрез него, като 50 вече пристигнаха и пътуват по улиците на града.

Имаме проект за определяне на потенциала за генериране на слънчева енергия от минимум 1000 покривни пространства. Той предвижда създаване на публична интернет платформа, от която всеки може да види потенциала за генериране на слънчева енергия от покрива на своята сграда, обучения за фирми и граждани за планиране и изпълнение на ВЕИ проекти.

Стартираме изграждане на система за отопление на детска градина с геотермална енергия, работим по още много зелени проекти.

Това, което ни е нужно, е подкрепа, предвидимост, регулярно финансиране, някои законодателни промени, а в Бургас, както и в други общини, има достатъчно експертен потенциал за изпълнението на подобни проекти, маркиращи прехода от въглеродна към водородна икономика.

- Какво е вашето мнението по въпроса за финансовата децентрализация на общините и как трябва да изглежда тя предвид дългогодишния Ви опит на кмет на една от най-големите общини в България?

- Темата за финансовата децентрализация и увеличаването на собствените ресурси на общините е на дневен ред от много години. В настоящата 2022 г. обаче предприемането на мерки в тази посока става още по-наложително. Европейските средства закъсняват, сметките ни растат, собствените приходи намаляват, много местни власти в страната се справят със ситуациата с извънредни усилия.

Добро начало може да бъде поставено с реализирането на инициатива "Кампания за данъчна децентрализация в България - 2 % в твоята община", която аз подкрепям.

- Една от ключовите и важни теми е реализацията на проектите за енергийна ефективност по Плана за възстановяване и по Националната програма, общините ли да управляват финансовите инструменти и време ли е да се въведе съфинансирането?

- Темата за енергийната ефективност е от особена важност за Община Бургас. Въвеждането на такъв тип мерки е инструмент за постигането на няколко цели, свързани с качеството на живот на хората. При изпълнението на Националната програма за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, ние натрупахме известен опит, който ще ни е от голяма полза в бъдеще. Тогава ние се концентрирахме върху подпомагането на гражданите при създаване на сдружения на собствениците, помагахме им при попълването на документите, провеждахме информационни кампании за ползата от въвеждането на мерки за енергийна ефективност. Като администрация ние изпълнявахме заложените в Програмата условия, така че нейното изпълнение да бъде максимално ефективно. Що се отнася до Плана за възстановяване и дали общините да управляват финансовите инструменти и дали да има съфинансиране, това са въпроси, които трябва да бъдат решени на държавно ниво.

- По повод замърсяването на въздуха от автомобилите, но и използването на твърдо гориво за отопление предвижда ли се въвеждане на зона за ниски емисии в Бургас?

- Община Бургас е направила принципен модел за въвеждането на зони с ниски емисии на фини прахови частици, генерирани от автомобилите, и зони с ниски емисии по отношение на фини прахови частици с източник битово отопление. Те са част от Програмата на Общината за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2021 - 2027 година. Това обаче би могло да стане само след решение на Общинския съвет след предварителни обсъждания и проучвания.

Извършеният анализ за приноса на отделните източници на замърсяване на атмосферния въздух и математическото моделиране за Бургас показва дял по източници, сред които най-голям е приносът на източник "Битово отопление" - 63%, на следващо място източник "Транспорт" - 24 % и принос на сектор "Промишленост" - 13 %. Тоест нашите усилия са насочени главно към справянето със замърсяването от битовото отопление с печки на дърва и въглища.

По отношение мярка за зони с ниски емисии от източник "Транспорт", в Бургас от лятото на 2019 г. са въведени няколко зони с успокоено движение на автомобилите. В тях максималната скорост за движение се ограничава до 30 км/час. Това е районът на Централната градска част, заключен между улиците "Булаир", "Цар Симеон I", "Св. св. Кирил и Методий" и "Александровска", част от к-с "Бр. Миладинови", както и цялата територия на кварталите "Сарафово" и "Крайморие".

Тази мярка може да се разглежда като вариант на въвеждането на зони с ниски емисии, тъй като един от ефектите е намаляване замърсяването на въздуха с отработени газове на автомобилите поради липсата на резки спирания и потегляния в резултат на успокоеното движение.

- Бургас е община с много екологични инициативи, но каква е вашата позиция по отношение на въвеждане на такса смет според количеството? Възможно ли е да се въведе в Бургас?

- Община Бургас е първата в страната, която от 2019 година започна да отчита количеството отпадъци във всеки конкретен съд при неговото изпразване в специализираните камиони за извозване на сметта. Това е изключително важна стъпка в посока определяне на такса смет според количеството.

За определянето на такса смет според количеството за домакинство, се изисква специална методика и подходящ софтуер. Към този момент липсва национална методика, която да регламентира изчисляването на таксата, особено когато става въпрос за многофамилни жилищни сгради и други нежилищни имоти като офиси, административни сгради, предприятия и търговски обекти.

Новините от днес и със задна дата