събота, 14 май 2022 г.

Средната работна заплата у нас намалява

 istock

Според предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България се увеличават в края на март 2022 г. с 8,4 хиляди, или с 0,4% спрямо последното тримесечие на 2021 г., достигайки 2,27 милиона. Спрямо първото тримесечие на 2021 година наетите лица в страната нарастват с 0,5% или с 11,2 хиляди.

В същото време средната месечна работна заплата в страната намалява слабо през първото тримесечие на 2022 г. с 1,2% спрямо последните три месеца на миналата година до 1593 лева, но нараства с 9% спрямо първите три месеца на 2021 г.

Спрямо края на миналата година най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - със 7,3%, "Административни и спомагателни дейности“ - с 2,5% и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 2,3 на сто.

Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение пък е регистрирано в дейностите "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 1,2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 0,8%.

Най-голям относителен дял на наетите по трудово и служебно правоотношение продължава да има в дейностите "Преработваща промишленост" (20,8%) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (16,7%), показват експресните данни на НСИ.

В същото време средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 година е в размер на 1593 лева, като намалява спрямо предходното тримесечие с 1,2%, но нараства с 9% спрямо първото тримесечие на 2021 г.

 Графика на средната брутна работна заплата по месеци


През януари 2022 г. средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 1566 лева, през февруари се е понижила до 1545 лева, преди да нарасне през март до 1668 лева, показват предварителни данни на НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на настоящата година спрямо предходното тримесечие, са: "Образование" - ръст с 16,6%, "Селско и горско и рибно стопанство" - с 10,4% и "Държавно управление" - с 8,1 на сто, докато намаление на заплатите е регистрирано в дейностите "Финансови и застрахователни дейности" - с 6,9%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 6,6%.


На годишна база средната месечна работна заплата през периода януари - март (спрямо началото на 2021 г.) бележи най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 34,4%, "Култура, спорт и развлечения“ - с 32,7%, и "Административни и спомагателни дейности“ - със 17,3%, а в "Образование" и "Държавно управление" се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. нараства с 1,8% в обществения сектор, а в частния сектор – с 11,6 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на настоящата година са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 4060 лева), "Финансови и застрахователни дейности" (заплата от 2540 лева) и "Професионални дейности и научни изследвания" (средна заплата от 2264 лева).

В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (със средна заплата от 964 лева), "Селско, горско и рибно стопанство" (1005 лева) и "Други дейности" (1088 лева). 

Новините от днес и със задна дата