четвъртък, 7 април 2022 г.

Сигнал до прокуратурата заради заравнени дюни в Синеморец

  

Нарушена е целостта на пясъчните дюни на територията на плаж "Бутамята" в землището на Синеморец. Това е установено при извършена проверка на място от служители на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас. В инспекцията е подаден сигнал за засегнати дюни в този район. В проверката са участвали и представители на Община Царево.

Установено е, че в югозападната част на морския плаж е извършено разораване и преминаване на едрогабаритна техника, съобщиха от РИОСВ.

След съпоставяне на заснетия участък с данните от одобрената и приета специализирана карта за морски плаж "Бутамята" се установи, че от дейността са засегнати сиви пясъчни дюни. С помощта на GPS са заснети границите на засегнатия участък с цел определяне на местоположението му спрямо пясъчните дюни - обекти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, посочиха от РИОСВ. От там информираха, че територията на морския плаж попада в границите на защитена територия природен парк "Странджа" и в две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - "Странджа" за опазване на дивите птици и "Странджа" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa.

Проверка в информационната система за Натура 2000 констатира, че засегнатият участък попада в картирани природни местообитания. Първото е приоритетно местообитание с код 2130 "Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност", а второто с код 2120 "Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица". Тези местообитания са предмет на опазване в защитена зона "Странджа" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa, заявиха от РИОСВ.

Директорът на РИОСВ-Бургас е предал по компетентност сигнала и констатациите от извършената проверка на министъра на туризма.

Уведомено е и Териториалното отделение в Царево към Районната прокуратура в Бургас, за произнасяне по компетентност за наличие на извършено престъпление, предвид че са засегнати местообитания, предмет на опазване.

Новините от днес и със задна дата