Сложният ребус за цените на електроенергията за домакинствата в България тази година е усложнена и от наложеният мораториум върху цените. Но все пак има няколко ключови елемента, които КЕВР трябва да прецизира до края на юни.

• Почти категорично: без увеличение на цените на електроенергията от 1 април след отпадането на мораториума върху цените на тока, парното и водата.

• Напълно неизбежно: скок на цените за битовите потребители от 1 юли.

• Все още неясно: с НЕК, или без НЕК като обществен доставчик ?

• Почти сигурно: с НЕК, в нарушение на евродирективата, но с пък с по-малко увеличение на цените на тока

• Не съвсем категорично: с наказателна процедура предписваща изваждане на НЕК като обществен доставчик, но и със сериозен скок на цената на електроенергията за домакинствата

Така накратко изглеждат прогнозите за цената на електроенергията в разгара на лятото на 2022 година.

В очакване на 1 юли

При наближаване на края на месец март по традиция потребителите на електрическа и топлинна енергия в България започват да се подготвят за новия ценови период от 1 юли, когато Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се произнасят за новите цени. Настоящата ситуация е по-необичайна, заради приетия от Народното събрание мораториум върху цената на тока, парното и водата, срокът на който изтича на 1 април.

Вече е ясно и обещано: след отпадането на мораториума, скок на цените на тока няма да има. След 1 април и до 1 юли. Не и след тази дата. Поне това бе заявката, дадена от председателя на КЕВР Станислав Тодоров.

Изменението на цената на електроенергията зависи от промяната на няколко компонента. Най важните от тях касаят новата прогноза на регулатора за цената на групата на производителите и мрежовите оператори. Основно електроенергията, която се предлага за вътрешните битови потребители на ток е от атомната електроцентрала, водноелектрическите централи на НЕК и ТЕЦ-ове. По отношение на АЕЦ "Козлодуй" може и да има някакво успокоение, че централата разполага с гориво за две години. Може да има някакво успокоение, че ТЕЦ-овете на въглища работят с местна суровина, която също поскъпна. А и инфлационният индекс няма как да се избегне. Дори и при ВЕЦ. Както и нарастването на разходите за труд, ремонтни дейности, материали. По-интересно ще бъде каква ще е прогнозата в становището на новия състав на регулатора за ТЕЦ "Марица Изток 2", но това е малко по-страничен въпрос. Явно е, че производственият компонент ще има важна роля и на него ще се обърне внимание. В някаква степен. Важни особено за НЕК са и квотите на производителите, които ще бъдат определени за вътрешния пазар.

От значение обаче ще е решението за мрежовите такси, от което се вълнува системния оператор и електроразпределителните дружества.

"Особено важна е прогнозата за мрежовите оператори. Въпреки компенсациите и, въпреки че няма да има разходи за възстановяване за предишен период, сега в прогнозната цена на регулатора трябва да се включи и факторът "война", коментира енергийният експерт Антон Иванов. По думите му мрежовата компонента следва да се увеличи поне с 5%, въпреки че и тя не е голяма. "Мрежовата компонента е тази, която влияе най-много", уточни Иванов.