сряда, 23 март 2022 г.

Те бдят за сигурността на корабоплаването: Военните от Хидрографската служба на ВМС

  

"Основните задачи, които изпълняваме, са свързани с навигационно-хидрографското и хидрометеорологичното осигуряване на военния флот и в частност на гражданското корабоплаване. Хидрографската служба е компетентен орган, който способства за повишаване безопасността на корабоплаването в морските пространства на страната", споделя пред Dir.bg началникът капитан I ранг Венцеслав Николов.

Службата е и единствената в страната, която изготвя и излъчва НАВИМ-и (навигационни известия до мореплавателите), поддържа система от брегови и плаващи средства за навигационно ограждане, включително седемте основни фара по Бълагарското черноморие. Тя притежава и изключителното право да извършва измервания на дълбочини в териториалното море и вътрешните води с картографска цел, както и да създава морски карти и пособия за плаване. Разполага още и с 2 хидрографски катера, които използва за проучвания и хидрологични експедиции, като катерите осигуряват и дейността на корабите от ВМС.

В напрегнатата заради конфликта Русия-Украйна обстановка Dir.bg попита каква ще бъде реакцията на Хидрографска служба, ако бойни действия засегнат и български кораби на ВМС.

"Проявяваме висок професионализъм и достойно посрещаме нарастващите изисквания на времето. Независимо от условията, и в мирно време, и във време на криза, с приоритет осигуряваме безопасността на корабоплаването", заяви кап. Николов.

Той обясни още, че Хидрографска служба е пълноправен член на Международната хидрографска организация и си сътрудничи с още 96 такива структури на други държави.

"Това сътрудничество спомага за непрекъснат обмен на информация, необходима за подобряване качеството на работата и осигуряване безопасността на корабоплаването в отговорните ни зони", обясни началникът на Службата.

"Ползотворни са и контактите ни с Международната морска организация, Международния океанографски комитет, Комитета на НАТО по военна метеорология и океанография. Имаме двустранни споразумения с Хидрографските служби на Обединеното кралство, Република Гърция и Република Италия. Особено важно е споразумението ни с Хидрографския офис на Обединеното кралство, в който двама наши офицери са преминали обучение за работа със софтуер за производство на електронни и хартиени навигационни карти", допълни кап. Венцеслав Николов.

А хидрометеорологът Емил Иванов обясни с каква техника разполага Хидрографската служба на ВМС.

"Имаме диференциална станция DGPS, подводни буксируеми и автономни апарати за площно обследване на морското дъно, специализиран софтуер за изработване на морски карти, измерители на параметрите на морската вода, метеорологични мачти. Различните измервателни уреди са оборудвани с различни датчици и сензори. Някои от тях осигуряват получаването и трансферирането на данните в реално време", отбеляза специалистът.

По думите му Хидрографска служба се стреми постоянно да модернизира техниката си, за да отговаря напълно на съвременните световни стандарти.

Иванов сподели още пред Dir.bg, че прогнозата за времето, която се прави за военните кораби, се основава и на международния обмен в интернет, и на системата за наблюдение на ВМС.

Попитан дали има специфични хидро- и метеорологични условия, които да ограничават корабите на ВМС на море - например оръдията да не могат да бъдат използвани, хидометеорологът отбеляза, че всички кораби имат определени ограничения.

"Всички знаем, че морската среда понякога е недружелюбна, и военните кораби, както и всички останали, изложени на силно вълнение, вятър, обледеняване и др., имат определени ограничения при използването си. Тук е мястото на командира и екипажа да приложат знанията, уменията и натренираността си с правилно маневриране и тактически прийоми, за да постигнат максимума при съответните условия", коментира Емил Иванов.

Освен военните задачи, Хидрографска служба извършва научна и изследователска дейност. 

"Успешно си взаимодействаме ВВМУ "Никола Й. Вапцаров", а също така и с граждански организации като Института по Океанология към БАН, Изпълнителна агенция "Морска администрация", Изпълнителна агенция "Пристанищна инфраструктура", НИМХ, Басейнова дирекция, Националната океанографска комисия", отбеляза още Иванов, като добави, че специалистите им редовно участват и в съвместни откритоморски експедиции с НИК "Академик".

А военните и цивилните експерти от състава на Хидрографска служба са категорични, че независимо каква е обстановката, те ще продължат да извършват най-важната си функция - да бдят за безопасното корабоплаване.

Новините от днес и със задна дата