понеделник, 7 февруари 2022 г.

Предстои старт на мащабни изкопни дейности за реконструкция на ВиК мрежата в „Меден рудник“

 Предстои старт на мащабни изкопни дейности за реконструкция на ВиК мрежата в „Меден рудник“

Скоро предстои откриване на строителна площадка и стартиране на първичните изкопни работи за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата на кв. „Меден рудник“. Въпреки че проектът е изцяло на ВиК – Бургас, Община Бургас партньорски помага с разпространение на информация за предстоящите дейности, тъй като ще се наложи хората да изтърпят някои неудобства, включително ограничения в автомобилното движение и леки промени в маршрутите на градския транспорт.

Но очакваните ползи са големи. А те са по-качествена услуга и по-малко загуби на вода по пътя ѝ до чешмите в нашите домове.

Предстои „Бургасбус“, общинският отдел „Безопасност на движението“ и ЦАУ „Възраждане“ съвместно да уточнят какви мерки на пътя да се вземат, за да може и работата да върви, и движението в „Меден рудник“ да не спира. Това ще се случи до няколко дни, така че след срещата ще уведомим своевременно бургаската общественост за предстоящите промени.

Строителните дейности в „Меден рудник“ включват частична реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по уличната мрежа на квартала, Зона Г, Промишлена зона “Меден рудник“ и Промишлена зона Юг-Запад, изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежа в м.с. Върли бряг, включително нова канално-помпена станция.

Работата в „Меден рудник“ е само част от много по-големия BG16M1OP002-1.016-0011 „Интегриран воден проект за област Бургас“, финансиран по Приоритетна ос 1, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.016 – „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Бенефициент е ВиК – Бургас. Проектът предвижда мерки за изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура на 13 агломерации с над 10 000 е.ж., разположени на територията на общините Бургас, Созопол, Приморско, Царево, Поморие, Несебър, Карнобат и Айтос.

Новините от днес и със задна дата