Европейската комисия предложи днес промени, свързани с европейската отбрана и сигурност. Предложенията засягат военното оборудване, сигурността и свързаността в Космоса, управлението на космическия трафик.

Космическите технологии допринасят за цифрово и природосъобразно бъдеще, се посочва в съобщението на ЕК. Космическата програма на ЕС предоставя данни и услуги с приложения във всекидневието, например в подкрепа на превозите, земеделието, действията при кризи или борбата с изменението на околната среда, допълва комисията.

Космическата свързаност е стратегическа за устойчивостта на ЕС и поддържа икономическата мощ, водещите места в цифровизацията и технологичната самостоятелност, конкурентоспособността и обществения напредък. Сигурната свързаност е обществено благо, отчита ЕК. Предложенията на комисията предвиждат непрекъснат достъп в световен мащаб до сигурни спътникови съобщителни услуги, защитата на критичните инфраструктури, наблюдението, външните действия, управлението на кризи и приложенията от жизнена важност за икономиката, сигурността и отбраната на държавите в ЕС, предава БТА.

Предвижда се осигуряване на свързаност в географски райони от стратегически интерес, например Африка и Арктика. Разположената в Космоса сигурна система за връзка на ЕС цели да отговори на тези нарастващите нужди и ще включва най-новите квантови технологии за сигурно криптиране. Общите разходи се оценяват на шест милиарда евро. Финансовият принос на ЕС за програмата от 2022 до 2027 г. е 2,4 милиарда евро. Ще бъде осигурено финансиране от различни източници - от бюджета на ЕС, от държави в ЕС, чрез вноски на Европейската космическа агенция и частни инвестиции.

Тази инициатива ще повиши конкурентоспособността на космическата промишленост на ЕС, тъй като развитието на нова инфраструктура ще допринесе за добавена стойност за 17-24 милиарда евро и допълнителни работни места. Гражданите ще се възползват от технологичните предимства, надеждността и оперативната ефективност на такива спътникови съобщителни услуги, които осигуряват високоскоростни интернет връзки, се посочва в съобщението.

С увеличението на броя на спътниците в орбита, малките спътници и частните инициативи в космическото пространство, устойчивостта и безопасността са изложени на опасност. От огромно значение е да се защити дългосрочната жизнеспособност на космическите дейности, така че Космосът да остане безопасна, сигурна и устойчива среда. Това превръща управлението на космическия трафик във важен въпрос, което изисква ЕС да действа незабавно, заедно и многостранно.

ЕК предлага да бъде извършена оценка на гражданските и военните изисквания и въздействия на управлението на космическия трафик за ЕС; да се укрепи технологичната способност за откриване и проследяване на космически апарати и космически отпадъци; да се създаде подходящо законодателство; да се установят международни сътрудничества в областта на управлението на космическия трафик.