понеделник, 7 февруари 2022 г.

Македонската патриотична организация (МПО) в САЩ и Канада с писмо до конгресмена Брендън Бойл

 


НА ВНИМАНИЕТО НА
КОНГРЕСМЕН
BRENDAN F. BOYLE
Обръщам се към Вас от името на Македонската патриотична организация (МПО), която е основана през 1922 г. от имигрантите от Македония и днес продължава да се подкрепя от техните потомци. Мисията на МПО е да се застъпва за всички македонци по света, да насърчава и съхранява етническите традиции, обичаи и история на нашия народ, както и да насърчава и развива културното и социалното израстване на младите хора. Членовете на МПО са и много горди американци, носители на националния дух на Съединените американски щати - Американската мечта и зачитането на демокрацията, правата на човека, свободата, равенството и свободите, които са предпоставка за просперитет, успех и социална мобилност, постигнати чрез упорит труд и всеотдайност!
Като македонски американци, ние сме доволни да видим резолюцията на Конгреса (House Resolution 741), която предлага септември 2022 г. да бъде обявен за Месец на македонското американско наследство. Идеята за почитане на македонските американци е добра, тъй като много бивши и настоящи членове на нашата македонска американска диаспора действително са направили „ценен принос“ към качеството на живот в Америка.
НАЛИЦЕ Е, ОБАЧЕ ПРОБЛЕМ с формулировката на резолюцията, тъй като включва израза „честване на македонския език“. Използвайки „македонски език“, резолюцията напълно пренебрегва приноса на македонските американци, които са имигрирали в Америка преди Втората световна война, и приноса на техните потомци, родени в Америка, които са се идентифицирали и продължават да се идентифицират като БЪЛГАРО-езични македонци. „Македонският език“ е част от новата етническа македонска идентичност, която придобива видимост чак след Втората световна война със създаването на етническа македонска държава в рамките на Югославската федерация.
Нашите американски предци преди 1945 г. са били македонци и са определяли себе си като „македонци“, но са използвали термина „МАКЕДОНСКИ БЪЛГАРИ“ или „български македонци“, за да се разграничат от другите етноси в Македония. Преди Втората световна война „македонец“ не е етнографски, а географски термин и преобладаващото мнозинство от македонците преди 1945 г. са се определяли като македонски българи. По подобие на гражданите на Швейцария, македонците представляват редица етнически групи, включително българи, турци, гърци, арумъни (власи), албанци и сефарадски евреи, а българските жители на Македония се определят като български македонци. Македонската част от тяхната идентичност беше почти принадлежност и казвам почти, защото това не беше държава във физическия смисъл на думата. Въпреки това фактът, че те подкрепяха македонското освободително движение, МПО и борбата за свободна и независима Македония, подсказваше, че са македонски патриоти, стремящи се да създадат независима държавност. За тях, тяхната независима Македония би била като Америка, съставена от много етноси, които живеят в хармония!
Така че, когато в настоящата резолюция на Конгреса се споменава „македонският език“, се пренебрегва значителното мнозинство от българо-езични македонци, които са допринесли за величието на Америка. Тази резолюция признава единствено етническите македонци от миналото и настоящето, които обаче реално никога не са били някакъв фактор до периода след Втората световна война, когато създадената от Югославия днешна Северна Македония, като федерална югославска единица, започва сериозно да насърчава етническата македонска идентичност със собствен т.нар.„македонски“ език, с помощта на югославската образователна система и практики на етническото прочистване.
В обобщение, има две македонски идентичности - македонско-българската и етническа македонска идентичност. Резолюцията Ви би признавала само тези, които се идентифицират като етнически македонци, защото се позовава на „македонския“ език.
Формулировката на резолюцията трябва да бъде променена. Позоваването на „македонския език“ трябва или да се премахне, или да се добави уточнение за две македонски идентичности.
За членовете на Македонската патриотична организация, които вярват в своята българска македонска или македонско-българска идентичност, отпадането на термина „македонски език“ би било важно, защото българските македонци почти винаги са се наричали просто македонци. Така че смятам, че един променен вариант на гореспоменатата фраза, който и двете страни биха могли да приемат, е следният: Изразявайки подкрепа за обявяването на месец септември 2022 г. за „Месец на македонското американско наследство“ и за отбелязване на историята, обичаите и културата на македонските американци, които се идентифицират като етнически Македонци или като Македонски българи, и отбелязване на техния невероятен принос към Съединените щати.
Запазването на фразата в сегашния ѝ вид би бил „шамар в лицето“ на огромното мнозинство от нашите македонски предци и основатели и поддръжници на МПО, които са дошли в САЩ преди Втората световна война и са се идентифицирали като Македонски българи!
Моля да помислите за преформулиране на резолюцията, за да може септември 2022 г. наистина да бъде Месец на македонското американско наследство за всички македонци, независимо от тяхната идентичност!
Никола М. Стефанов
от името на борда на
МПО
Цялото писмо на английски, можете да намерите на страницата на Вида Боева Попова.

Новините от днес и със задна дата