понеделник, 31 януари 2022 г.

С колко ще се вдигат пенсиите и възрастта за пенсиониране

 iStock

В периода 2022-2024 г. е предвидено пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват от 1 юли на съответната година по т. нар. „швейцарско правило“ (чл. 100 от КСО) с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

За тази година е предвидено процентът на нарастване да е с 6,1 на сто, през 2023 г. – с 6,9 на сто, а през 2024 – 5,3 на сто. Това е записано в Проект на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.

През периода продължава увеличаването на възрастта за пенсиониране при непълен стаж с по 2 месеца до достигане на 67 години през 2023 г. През 2024 г. пенсионната възраст се запазва на достигнатото през 2023 г. ниво. 

Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Отбрана и сигурност” продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 54 години и 2 месеца в 2024 г.

МФ
МФ
Минималната възраст за пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 на КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в на КСО, продължава да се увеличава с по 4 месеца за жените и с по 2 месеца за мъжете до достигане през 2024 г. на 50 години и 8 месеца за жените и 54 години и 2 месеца за мъжете от първа категория и на 55 години и 8 месеца за жените и 59 години и 2 месеца за мъжете от втора категория труд.


В периода 2022-2024 г., считано от 25 декември 2021 г., стойността на процента (тежестта) по чл. 70, ал. 1 от КСО се увеличава от 1,2 на 1,35, за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане. За останалата част от зачетения осигурителен стаж процентът се запазва 1,2 на сто.

В периода 2022-2024 г. е предвидено размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на свързаните с тях пенсии и добавки, да се увеличават от 1 юли на съответната година с процентите по чл. 100 на КСО.

Не така обаче стоят нещата с максималния размер на получаваните една или повече пенсии. За 2022 г. той е увеличен от 1 440 лв. на 1 500 лв., считано от 25 декември 2021 г. Размерът се запазва на това ниво в периода 2023-2024 г., като в този период не се прилага швейцарското правило, пише в документа.

Новините от днес и със задна дата