понеделник, 13 декември 2021 г.

Вижте какви са условията за съфинансиране на проекти от фонд „Култура“ на Община Бургас

Вижте какви са условията за съфинансиране на проекти от фонд „Култура“ на Община Бургас

От началото на 2022 г. в Община Бургас ще се прилага нов механизъм за финансиране на културни проекти. Общинските съветници приеха през октомври правилник за функциониране на Фонд „Култура“, който ще влезе в сила от 3 януари.

Община Бургас стартира информационна кампания, насочена към потенциалните кандидати за средства от Фонд „Култура“ – Бургас. Това е третото по ред съобщение и в него поставяме акцент върху условията за финансиране на проекти.

В пет от шестте направления, предвидени във фонд „Култура“, е възможно да се извършва икономическа дейност и да се реализират приходи. Това са: „ Нови фестивали и други културни събития“, „Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и други събития от културния календар на Община Бургас“, „Подпомагане на мултиплицирането на проекти, финансирани по Правилника на фонда и вече представени пред публика“, “Произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология и краезнание, както и юбилейни художествени произведения“, „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на територията на Община Бургас“. Единственото направления, по което това е недопустимо извършването на икономическа дейност, е „Мобилност“. По предоставя средства за транспортни разходи на индивидуални и групови пътувания на творци, транспортиране на произведения на изкуството, музикални инструменти и др.

Всеки кандидат може да кандидатства с едно проектно предложение по едно направление от 1 до 5, в една от сесиите, в рамките на календарната година. Одобрените кандидати от направление 1 до 5, могат да участват за финансиране и по направление 6, в рамките на същата календарна година, но с различно проектно предложение.

Проектните предложения, които не са одобрени от Комисията за оценка, не могат да се поддават повторно.

Проектите по шестте направления ще се приемат и отчитат само онлайн, чрез специално разработена електронна система. Те ще се оценяват по конкретни критерии за всяко направление.

Целта на Общински фонд „Култура“ е стимулиране на многообразието на културното съдържание и засилване на конкурсното начало при подпомагане на творци и творчески общности.

Годишният размер на средствата във фонда се определят и приемат ежегодно от Общинския съвет заедно с бюджета на Община Бургас. Те са част от бюджета на „Други дейности по културата“ като ресурсът на Фонда може да достигне до 50 процента от средствата, предвидени в програма „Култура“.

Органът за управление на средствата по Фонда е Комисия за оценка на проектите. В нея има 7 постоянни члена – 6 общински съветници и 1 представител на администрацията. По отделните направления се включват независими експерти като временни членове.

Пълният текст на Правилника може да бъде намерен на сайта на Общински съвет Бургас, раздел: Наредби и правилници/Обявени правилници - ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС (burgascouncil.org)

Допълнителна информация може да се получи и от Отдел „Култура“ на Община Бургас. Вашите въпроси можете да изпращате на следните мейли: l.stoyanova@burgas.bg, g.ilieva@burgas.bg, p.parushev@burgas.bg.

Новините от днес и със задна дата