петък, 10 декември 2021 г.

Какви осигуровки се плащат при работа в чужбина

 istock 

В коя страна сте осигурен зависи от 2 фактора:

- от трудовия ви статус (наето лице, самостоятелно заето лице, безработен, командирован в чужбина, работещ в съседна на вашата страна и пр.)

- от вашата страна на пребиваване — не от вашето гражданство.

Не можете да избирате в коя страна да се осигурявате.

Когато живеете и работите в чужбина, ще бъдете социално осигурен или в страната си по произход, или в приемащата страна. Във всеки от двата случая трябва да се погрижите да останете осигурен, след като се преместите в новата страна.

За да избегнете евентуални сериозни проблеми и недоразумения, информирайте се за системата за социална сигурност в приемащата страна.

Ако живеете и работите в чужбина като работник мигрант в ЕС — наето или самостоятелно заето лице — трябва да се регистрирате в системата за социална сигурност на приемащата страна.

В този случай вие и лицата на ваша издръжка ще бъдете обхванати от системата за социална сигурност на тази страна.

Вашите обезщетения — обезщетения за болест, семейни обезщетения, обезщетения за безработица, пенсии, обезщетения за трудови злополуки и заболявания, за преждевременно пенсиониране и смърт — ще се определят в съответствие с местните закони.

Страната, в която подавате заявление за обезщетения, трябва да вземе предвид всички периоди, в които сте работили или плащали вноски в други страни от ЕС — все едно, че сте бил осигуряван в тази страна през цялото време.


Социални и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Новините от днес и със задна дата