събота, 11 декември 2021 г.

Важни детайли от споразумението за парцелирането на изпълнителната власт в правителството на четворната коалиция

 Важни детайли от споразумението за парцелирането на властта в правителството на четворната коалиция 

Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ и Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ преминават от Министерство на земеделието към Министерски съвет. Това предвиждат част от структурните промени, разписани в коалиционното споразумение между "Продължаваме Промяната", "Има такъв народ", "БСП за България" и "Демократична България", съобщава БТА.

В структурата на Министерски съвет се предвиждат петима вицепремиери. Това са заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите; вицепремиер по ефективно управление, вицепремиер и министър на икономиката и индустрията, вицепремиер и министър на околната среда и водите и вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството.

Към Министерство на финансите преминава Дирекция "Централно Координационно Звено" от МС, както и Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове", е записано в споразумението.

Заместник министър-председател по ефективно управление ще ръководи дирекция "Добро управление" в Министерски съвет, Института за публична администрация в МС; Дирекция "Модернизация на администрацията" в МС; Центровете за споделени услуги на база Дирекции "Човешки ресурси", "Информационни технологии", "Управление на собствеността", "Счетоводство" от всички ведомства към МС.

В ресора на вицепремиера по ефективно управление преминават и "Български пощи" ЕАД, които досега бяха към Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията /МТИТС/, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, част от Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" от МРРБ. В ресора на новия вицепремиер преминава и Агенция по вписванията от Министерство на правосъдието /МП/.

Заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията ще поеме "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД от МТИТС.
Според текстовете на споразумението се закрива държавно предприятие "Държавна петролна компания" ЕАД.

Предвидено е към Министерството на външните работи да премине Държавна агенция за българите в чужбина от Министерския съвет. Към министъра на правосъдието преминават дирекция "Съдебна защита" от МФ. Към Министерство на здравеопазването преминават всички държавни болници.

На подчинение на министъра на иновациите и растежа ще са главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" от Министерство на икономиката /МИ/, дирекция "Насърчителни мерки и проекти" от МИ, Държавна агенция за научни изследвания и иновации от МС, "София Тех Парк" ЕАД, "Българска банка за развитие" ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, както и Българска агенция за инвестиции.

Към министъра на електронното управление преминава Държавна агенция електронно управление от МС, Дирекция "Информационни технологии" от МТИТС, "Информационно обслужване" АД.

Структурата на МС ще бъде реализирана без увеличение на общата щатна численост на държавната администрация, е предвидено в споразумението.

Коалиционните партньори носят отговорност за изпълнението на заложените мерки и политики. Те се задължават да оказват необходимото съдействие и да способстват за своевременно приемане на нови подзаконови нормативни актове или за изменение на съществуващите, така че да бъдат постигнати целите и политиките на споразумението и решени актуалните проблеми за страната в най-кратки срокове, предвиждат текстовете.

Персоналният състав на новото правителство ще бъде обявено днес от 13.00 часа в сградата на парламента. Конкретните политики, мерките и сроковете за тяхното изпълнение са записани в 19 приложения.

Новините от днес и със задна дата