петък, 26 ноември 2021 г.

Фирмите за зимна поддръжка на пътищата заявиха готовност за работа при снеговалеж

 Фирмите за зимна поддръжка на пътищата заявиха готовност за работа при снеговалеж

Фирмите, ангажирани с поддържането на пътищата през зимния сезон, заявиха готовност за извършване на тази дейност след проверка от Община Бургас.

Те декларираха, че разполагат с необходимите количество пясък, сол, луга, както и специализирана техника за почистване на пътните настилки.

Близо 40 машини са оборудвани с необходимите средства за работа в екстремни ситуации. Всяка от фирмите ще отговаря за определен район от територията на общината.

„Нелсен чистота“ ще почиства пътищата в Бургас. В Българово, Изворище и бургаските квартали „Ветрен“ и „Банево“ ще работи фирма „Благоустройствени строежи“. „Чистота“ ЕООД ще почиства пътя към квартал „Сарафово“, минно селище Черно море, Брястовец, Драганово, Братово, Равнец, кварталите „Горно Езерово“ и „Долно Езерово“.

През годината Община Бургас извърши почистване на всички речни корита, дерета и отводнителни канали от наноси и растителност. Направената инспекция установи, че те имат добра проводимост, което намалява риска от наводнения при силни валежи и снеготопене.


Новините от днес и със задна дата