понеделник, 18 октомври 2021 г.

Държавата тегли още половин милиард дълг само за месец

  

Държавата планира да пласира облигации за половин милиард лева. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ), според което на 25 октомври ще бъде проведен аукцион за продажба на ДЦК. Емисията лихвоносни съкровищни облигации е със срочност десет години и шест месеца при 0.10% фиксиран годишен лихвен процент.

Припомняме, че на 11 октомври бяха пласирани облигации за 500 млн. лева. Това беше най-големият търг по обем за еднократна продажба на държавен дълг до този момент.

След одобрението на тези поръчки, новопоетият дълг от началото на годината нарасна до 1,8 млрд. лева.

Само през септември, с позволението на служебното правителство, бяха пласирани държавни ценни книжа за 500 млн. лева.

Важно е да отбележим, че максималният размер на нов дълг за 2021-а не може да бъде по-голям от 4 милиарда и 500 милиона лева, според Закона за държавния бюджет за годината.

Според последните данни на БНБ брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на юли 2021 г., само по време на служебното правителство, нараства с цели 35% (с 2,1637 млрд. евро) спрямо края на юли 2020 година  и достига 8,3539 млрд. евро, като външните задължения представляват 12,7% от БВП на нашата страна.


Eмисионната политика на Министерството на финансите кореспондира със средносрочните икономически перспективи и допускания, както и с изкуствено раздутите фискални цели на популисткото правителството на президента Радев, заложени в Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. Освен това, трябва да се има предвид Стратегията за управление на държавния дълг 2021-2023 г. и разбира се, дълговите лимити, заложени по бюджета за 2021 г.

От ведомството обаче запазвали правото си при необходимост да променят предварително анонсираната Емисионна политика в рамките на законово утвърдените лимити.

Новините от днес и със задна дата