сряда, 7 юли 2021 г.

Къде у нас търсят служители и работници

 istock 

Обявите за работа през юни са спаднали с 4% спрямо предходния месец май. Тогава ежемесечният анализ на пазара на труда на HR компанията за комплексни услуги JobTiger отчете рекорден брой нови предложения.

Общият брой обяви за работа през юни надхвърля 50 000, като се е увеличил с 67% на годишна база. Вижте още какво показват сравненията на данните за година назад, както и по отрасли.
 
Търсенето на кадри по сектори

За пръв път от началото на годината има спад на новите предложения в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“. Всеки месец, от началото на пандемията досега, наблюдавахме двуцифрен ръст на обявите в този отрасъл, но през юни те са намалели с 13% спрямо май.

Останалите сектори с отчетен спад през юни са: „Търговия и продажби“ (-7%), „Маркетинг и реклама“ (-6%), „Здравеопазване и фармация“ (-5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (-4%) и „Производство“ (-2%).

Не всички отрасли отчитат спад на обявите. За „Административни дейности“ броят им е нараснал с 4% на месечна база. Ръст от 2% се наблюдава и във всеки от секторите „ИТ“, „Строителство“ и „Логистика и транспорт“.

Дяловото разпределение по сектори


Секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ заемат челните позиции, съответно с 22% и 20% от общия брой обяви. След тях са секторите „Производство“ (15%)  „ИТ“ (11%), „Логистика и транспорт“ (10%), „Административни дейности“ (9%), „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,2%), „Маркетинг и реклама“ (2,8%) и „Изкуство“ (1%).

Сравнение на обявите на годишна база

Ако вземем за началото на отчетния период юни 2020 г., се наблюдава двуцифрен ръст във всички сектори, в някои от тях той е дори трицифрен. Най-осезаемо е увлечението в сектора „ИТ“, където броят на предложенията за работа е нараснал с цели 110% спрямо юни 2020 г., обясняват авторите на анализа.   

От началото на пандемията „ИТ“ бе сред най-стабилните сектори, като имаше спад на търсенето на нови кадри в него единствено през месеците на втория локдаун (ноември и декември 2020 г.), когато негативно бяха повлияни и всички останали отрасли.

Втори и трети по ръст са секторите „Логистика и транспорт“ и „Производство“, в които за една година обявите са нараснали почти двойно, съответно с 96% и 91%.

Следват секторите „Счетоводство, одит, финанси“ (90%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (83%),  „Търговия и продажби“ (78%), „Маркетинг и реклама“ (74,3%), „Административни дейности“ (73,9%), „Изкуство“ (61%), „Строителство“ (35%) и „Здравеопазване и фармация“ (15%). 

Социални и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Новините от днес и със задна дата