вторник, 18 май 2021 г.

Млади специалисти търси да назначи Община Бургас

 Млади специалисти търси да назначи Община Бургас

Млади експерти на възраст до 29 години, които нямат стаж по завършената специалност, търси да назначи Община Бургас. Свободните позиции са във връзка с изпълнение на програмата “Старт на кариерата 2021“ на Агенция по заетостта.

Одобрените кандидати ще бъдат ангажирани в сферата на културата. Задължителните изисквания към кандидатите са да са пълнолетни лица на възраст до 29 години, регистрирани или имащи право да се регистрират в дирекция „Бюро по труда“ като безработни или като търсещи работа (допустимо е кандидатите да са работещи лица); да имат завършено висше образование – бакалавър или магистър; да не притежават трудов стаж по завършената от тях специалност; да не са учащи.

Община Бургас допуска да кандидатстват лица с много широка сфера на специалности. За проверка за допустимост на специалността кандидатите следва да се обръщат към съответната дирекция „Бюро по труда“ по местоживеене.

Одобрените кандидати ще бъдат назначени в отдел „Култура“ на Община Бургас и в Център за съвременно изкуство и библиотека – Бургас.

Вижте всички подробности за позициите:

1. Основни дейности:

  • Участва в подготовката и реализирането на конкретни програми и културни прояви, фестивали, конкурси, празници и чествания, организирани от Община Бургас и Център за съвременно изкуство и библиотека (РБ „П. Яворов“);
  • Представя пред посетители изложбите, експонирани в Център за съвременно изкуство и библиотека;
  • Включва се в подреждането на библиотечни документи и експонати в изложбените зали; Осъществява контакти с различни медии и туроператори за популяризиране на културните събития и участва в изготвянето на рекламните материали;
  • Работи с ползвателите на Общообразователна читалня „Петя Дубарова“ към Център за съвременно изкуство и библиотека (РБ „П. Яворов“), предназначена за юноши и младежи и др.

2. Вид на договора: срочен, основание: чл.68, ал.1,  т.1 от Кодекса на труда във връзка с чл.70 от КТ.

3. Срок, за който ще бъдат наети лицата: 12 месеца.

4. Работно време: пълно работно време, работа по график.

5. Основно трудово възнаграждение: 800 лв.

6. Необходими документи:

- професионална автобиография;

1) Кандидатите следва да се регистрират в съответната Дирекция „Бюро по труда“ по местоживеене и да подадат документи за програма „Старт на кариерата“, по заявката на Община Бургас.

2) Проверка за допустимост на кандидатите се извършва от Дирекция „Бюро по труда“.

7) Интервю.

 Пълните условия на програмата и процедурата за кандидатстване кандидатите могат да се запознаят на сайта на Агенцията по заетостта:

 Програма "Старт на кариерата"... | Агенция по заетостта (government.bg)

Новините от днес и със задна дата