вторник, 18 май 2021 г.

Предупреждение към собствениците на пчелни семейства: Ще се обработва с хербицид на 7 юни около спирки и гари

 Предупреждение към собствениците на пчелни семейства: Ще се обработва с хербицид на 7 юни около спирки и гари

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че на 07.06.2021г., след залез слънце до 10.00 часа на следващия ден, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, ще извърши третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура (гари и спирки) на територията на гр. Бургас.

Третирането ще се извърши с препарат „Галъп супер 360“ с активно вещество 360 г./л. глифозат.

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

Социални и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Новините от днес и със задна дата