събота, 13 февруари 2021 г.

Приеха промени в Закона за здравето

 НЗОК 

Лекарствата, които се произвеждат от кръв и кръвна плазма ще бъдат изключени от списъка на НЗОК за времето на извънредното епидемично положение.

Промяната бе направена по предложение на д-р Даниела Дариткова от ГЕРБ в Закона за здравното осигуряване. Според нея българските пациенти с вродени имунодефицити ще имат гарантирани лекарства.

Те ни сезираха, че има риск медикаментите, с които се поддържа животът и здравето им да напуснат позитивна лекарствена листа и да не могат да им се осигуряват поради нараснало потребление на кръв и плазма във връзка с епидемията от Covid-19, защото в същото време се повишава производствената цена на продуктите, каза Дариткова.

Механизмите, които сме въвели и те са тристепенни - регулиране цената и гарантиране на възможностите на бюджета на касата да ги покрива, дават разчети, коитокарат фирмата да има отрицателна цена при представяне на тези продукти на българските пациенти, допълни тя.

Посочените лекарствени продукти се прилагат и при лица с онкологични заболявания, с хематологични, автоимунни и септични заболявания.

Изключването на имуноглобулините от обхвата на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, през 2021 г. за периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест, се предлага с цел създаване на предпоставки за задоволяване на потребностите на пациентите от тези лекарствени продукти, особено в усложнената обстановка поради развитието на световната пандемия от COVID-19.

Новините от днес и със задна дата