събота, 13 февруари 2021 г.

Край на фалшивите технически прегледи

  

Новият стикер, който ще определя екологичната категория на автомобила, ще се слага при всеки нов технически преглед след 12 юли. В новия знак ще има чип! Каква информация ще съдържа той, кой ще можа да го чете? Как ще се ограничи до минимум въздействието на служителите на пункта за Годишен технически преглед? Ето какво е споделил по темата пред Dir.bg директорът на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Бойко Рановски.

- Г-н Рановски, 12 юли е важна дата за всички собственици на коли. След тази дата автомобилите ще получават стикер с чип при преминаване на технически преглед. Разкаже повече?
- Какво се променя? От 12 юли във връзка с промените в Наредба №Н-32 за техническите прегледи при преминаване на всеки автомобил на преглед ще бъдат измервани емисиите, които отделя.

На тази база ще бъде определяна и екологична група на конкретния автомобил.

Екологичните групи са пет. Петата група включва електрически хибридни превозни средства, които не замърсяват околната среда. Останалите автомобили ще бъдат групирани от "Първа" до "Четвърта" в зависимост от датата на първа регистрация, екологичната норма определена от завода-производител и конкретните измервания, които ще се направят в момента на техническия преглед.

В Наредбата има посочени граници.

Когато автомобилът влиза в тези граници, му се позволява да се движи. Ако автомобилът не влиза в нито една от определените групи, значи той е технически неизправен и не следва да бъде пуснат в движение, а трябва да бъдат върнат. Дава му се срок за отстраняване на повредите и после да се яви на нов периодичен преглед. Важна особеност е това, че може в талона да пише евро 5, примерно, и това да съответства на нормите, когато е произведен автомобилът, но след 5 години амортизация нормите на газовете може да се други.

Реално какви газове отделя, ще се измери в пункта.


След 12 юли информацията от измерването на газовете ще се пази в пункта, а след 12 януари 2022-а тези стойности от измерването ще постъпват автоматично в системата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". И система ще казва дали автомобилът е технически изправен и на коя екогрупа съответства.

- Така пунктовете за ГТП реално ще станат само административно обслужващи прегледа?
- Така намесата на служител в пункта и съответна възможност за манипулиране на тези стойности ще се сведат до минимум. Между 12 юли и 12 януари отчитането на измервателните уреди ще става по сегашния ред, но

от началото на 2022 година, когато ще започнем да следим в реално време нормите на газовете, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ще определя дали колата е годна и технически добра, за да мине на преглед.

След 12 януари 2022 година стойностите от газовете и резултатите от измерването на спирачните усилия ще постъпват автоматично в системата ни и системата ще определя дали да продължи прегледа, дали да се издаде еко стикер и с каква група, или колата не е изрядна и прегледът се спира.

- В стикера ще има и вграден чип? Каква информация ще има в него?
- Целта ни е през стикера визуално да може се прави проверка коя екогрупа е колата. Иначе в чипа ще я има цялата информация от прегледа, данни за превозното средство, данни за собственика и данни за екологичната група. Чипът може да се чете и автоматично от дистанция от 20 метра.

- Целта на всичко това е в дни на голямо замърсяване на въздуха в големите градове да се ограничава движението на коли под определена еконорма в определени части, за да се намали замърсяването? Как ще се определят коли от коя екогрупа може да се движат?
- Тези екологични групи се определят за нуждите на Столична община и големите общини в България, където замърсяването на въздуха е най-голямо. По преценка на кметовете на общините ще могат да бъдат въвеждани периоди или дни за забрана на влизане на замърсяващи автомобили в определени зони.

- Как ще се следи това?
- По три начина. Има възможност визуално да се проверява кой автомобил каква екологична група е. Може да се чете чипът дистанционно, а третата възможност е по регистрационния номер на автомобила да се направи обръщение към нашата система и да се получи информация каква екологична група е.

- Камиони, автобуси и мотоциклети. При тях как са регламентирани нещата?

- Стикерите са предназначени за леки автомобили и товарни автомобили до 3 тона и половина. Останалите няма да получават екологична група, тъй като те не са толкова замърсяващи или влизането в централните части на градовете и в момента е ограничено. Камионите принципно не се движат в централните зони на градовете, където евентуално ще има забрана. Те имат определен ред за влизане - ден, час и място. Не влизат безразборно и не замърсяват толкова.

- Колите на газ как ще минават на технически преглед?
- Измерването на емисиите в пункта ще се извършва при работа на двигателя на съответния газ - природен газ или втечнен нефтен газ - в зависимост от системата, която е монтирана.

- Новият стикер ще е валиден една година - от преглед до преглед?
- Точно така. Автомобилите, които се регистрират за първи път - дали е нова кола или внос, те минават първоначален преглед в КАТ. Те няма да притежават такъв екологичен стикер. Но по желание на собственика или на този, който ползва автомобили, може да мине през пункт за технически преглед и

да му се направи само измерване на емисиите, за да може да получи такъв екостикер.

Няма да минава пак на преглед, а само ще му се мерят емисиите. Това става по негово желание, ако има нужда да влиза в централни зони на големите градове, в които може да се въвеждат подобни забрани. Същото важи и чужденци, които по някаква причина пребивават в страната за по-дълго време. Ако този автомобил ще се ползва в София, примерно, 6 месеца, собственикът на автомобила може да отиде в пункт за технически прегледи и да му се извърши измерване на газовете, за да му се издаде екостикер. Иначе в ден, в който в София ще има забрана, той няма да може да влиза в забранените зони

p>

- Такива екостикери ще се издават във всеки пункт и във всеки град?
- Да. Ако човек идва от друг град в София, пак давам за пример, и колата му е с еконорма 2, а в София има забрана за под еконорма 3, той няма да може да влиза в забранените зони. Ако на човек му се налага да пътува, трябва да е наясно, че може и да има проблем с движението в дните със забрана.

- От следващата година и спирачките ще се мерят от централната системата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"?
- От 12 януари 2022 г. при измерване на спирачните усилия резултатите ще постъпват в информационната система на ИААА и софтуерът ще определя дали са в определените граници. Ако всичко е нормално, колата ще мине преглед. Ако има отклонения, системата ще спре прегледа автоматично.

- Бележката за платен данък на колата вече става съществен документ, за да се мине автомобилът на преглед?
- От година вече сме свели до минимум злоупотребите. Често се правеше номер с промяна на една цифра в егенето на собственика, така че да излезе име на човек, който си е платил данъка. Сега вече не може. От една година има връзка към системата на МВР и при грешно ЕГН, системата отчита нередност. И ако се пробва така три пъти,

след третото грешно въвеждане системата блокира прегледа.

Три грешни въвеждания в един пункт спират прегледа и автомобилът може да дойде на следващия ден. Дори и да отиде в друг пункт и да пробва пак, системата няма да му позволи. Досега се минаваше между капките, но вече няма възможност.

- Кой ще контролира движението на колите в дните със забрана?
- Това е отговорност на общините. Има един законопроект за Изменение и допълнение на Закона за чистотата на въздуха. Там са разписани текстове, които дават правомощия на общините да решават кои са зоните за контрол, какви ще са глобите при нарушения.

Общините трябва да намерят решение и за живущите в зоните, как ще влизат хората с увреждания и т.н.

Ще има изключения, но това ще го решават общините. Те ще администрират процеса. Те ще имат информация за собственика - физическо или юридическо лице, Булстат или ЕГН, екологичната група при прегледа и данни за самия преглед. Има един протокол, който се попълва при прегледа, в който се отразяват изправност на спирачки, чистачки, фарове, колани, светлини и т.н. Всичко това като информация ще излиза за различни контролни органи. На общината, примерно, не им трябва информация дали чистачките работят, или не. На тях им трябва номер на автомобила, име на собственика и каква е екологичната група. Ако някоя служба поиска да чете цялата информация, ще има такава възможност.

- Чипът ще се регистрира ли от камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)?
- АПИ следят движението на колата по регистрационния номер. Едно от нещата, които планираме, е да ползваме данните за движението на колата от системата на АПИ. Сега се случва коли да минават преглед без да са в България. А в един бъдещ етап ще можем да следим, ако колата е излязла от България, как някой се пробва да мине на преглед.

След като е излязла и няма влизане, как се явява на преглед?

Със справка за движението на колата няколко месеца назад, ще засичаме как и къде се движи. Все пак, за да стигне до пункта за преглед, трябва да мине от някъде. Ако системата не отчита движение, ще го отчете като рисков преглед и ние ще отидем на място, за да видим какво се случва.

- Новият екостикер ще се отрази ли на данъка на колата, защото може да се различава от екогрупата в талона?
- Не. Новият екостикер няма отношение към системата на данъците. Данъкът на автомобила се определят по екологичната категория, определена от производителя и записана в свидетелството за регистрация. Новите екостикери са нужни за ползване от общините за въвеждане на зони с ниски емисии и да се ограничи замърсяването. В този смисъл и с всички фирми, които внасят уреди за измерване на газовете, сме правили срещи и с моя заповед е направено така, че да въведем изисквания към софтуера за да е съвместим с информационната система на ИА "Автомобилна администрация". Всички вносители са запознати с изискванията за определяне на параметрите и нямат претенции. Не елиминираме някой вносител. Всички фирми, които предлагат на пазара такива продукти, ще могат да се вържат към системата ни.

Новините от днес и със задна дата