вторник, 20 октомври 2020 г.

Днес проф. Михаил Неделчев е гост на Есенните литературни празници в Бургас

 

Днес, 20 октомври, от 18 ч., в градината на Дома на писателя в Бургас, един от най-авторитетните учени в областта на литературата у нас - проф. Михаил Неделчев - ще представи новото юбилейно фототипно издание на първа книжка от списание "Златорог" и своята съавторска книга с Елка Трайкова.

Проф. Михаил Неделчев е български учен, литературен историк и теоретик, литературен критик, културолог, есеист и публицист, общественик и политик. Автор е на книги с монографични литературоведски и литературно-исторически изследвания, студии, статии, очерци.

Думи на Михаил Неделчев за литературната критика:

"Преди всичко критиката и като читателски интерес към нея, и като форма на разпространение е нещо твърде различно през последните десетилетия от онова, което беше в предишни години. Тя в много по-голяма степен се еманципира от литературата, тоест е много по-самостойна, отколкото приложна. Преди тя беше тясно свързана с конкретния текст, който е коментиран, с конкретната литературна среда и сюжет, които обглежда. След постмодерните парадигми в хуманитаристиката самата критика стана много по-популярна и много по-самостойна. В България, разбира се, това не се случи веднага, а беше един по-късен процес. Ето едно от основанията да се прави днес критика най-вече в университетите. И цялото говорене, че днес няма критика, е просто невярно, защото това е критика пак, но твърде различна критика. Това е по-скоро критика, която е писана, за да бъде публикувана в книги, в монографии. Става дума за критика, която се отнася към други критически текстове, а не толкова и не само към самите литературни творби.

Разбира се, това води до дефицити. Води дотам, че критиката не върши една от основните си работи, а именно оценъчната си дейност и подборът на литературните текстове е оставен на самотек. Това причини нови разцепвания в литературата, защото медийната пронизаност на литературата силно я притегля към тази зона на живота. Естествено, че има медийно популярни литературни текстове, те са медийно огласявани и медийно коментирани, но това не е критика, то е някакъв тип рекламна дейност или друг тип обговаряне, което в действителност не е същинска критика. 

Разбира се, ако говорим за българската ситуация, беше необходимо да се обгледа всичко случило се и в т.нар. "алтернативна литература", която впоследствие бе разгледана най-вече благодарение на проекта на нашия колега в НБУ доц. Пламен Дойнов - литература, която по някакъв начин е била укривана, измествана встрани, нефаворизирана до промените. Имаше необходимост да се обгледа всичко случило се и същевременно критиката да се справи с новата си самостойност.".

 Още снимки

Новините от днес и със задна дата