вторник, 20 октомври 2020 г.

Предлагат отделяне на филиала на ДГ „Детелина“ в Българово в самостоятелна детска градина

 

 Единствената детска градина в град Българово, която е филиала на ДГ "Детелина" в ж.к. "Славейков", да се отдели в самостоятелна ДГ "Светулка". Това предлага кметът Димитър Николов в докладна записка, която ще бъде разгледана на предстоящата сесия в края на октомври от Общински съвет - Бургас.

Причината за това е в отдалечеността на филиала от основната градина и трудното осъществяване на организацията, контрола и обслужването от директора на ДГ "Детелина". Това води до невъзможност за осигуряване на безопасна, здравословна среда и спазване на строгите противоепидемични мерки.

Усложнената ситуация, заради пандемията, изисква спазване на строги правила при приема на децата, извършване на задължителна дезинфекция на помещенията и осъществяване на контрол от страна на директора. Стриктното им спазване изисква присъствието на директора на ДГ "Детелина" във филиал "Светулка" в Българово, което е единствено в сряда от 09:00 до 11:00 часа. 

Поради отдалечеността на филиала от основната градина, директорът не може да присъства физически и в двете сгради всеки ден от седмицата, а това нарушава ефективния контрол върху организация на ежедневните дейности и обслужване на детската градина в Българово.

В докладната записка се посочва още, че детска градина "Детелина" се състои от общо 10 групи, като 2 от групите са във филиал "Светулка" в град Българово. Статистическите данни сочат, че в последните 5 години броят на децата в град Българово се запазва относително постоянен. Така например, през 2014 г. децата там с настоящ адрес са 14, а през 2019 г. - 15.

Отделянето на филиала в Българово като самостоятелна детска градина с целодневна организация на предучилищното образование, ще подобри неговото финансиране, без това да повлияе на финансовата стабилност на ДГ "Детелина" и ще създаде възможност за по-тесен контакт и взаимодействие на директора с родителите.

Новините от днес и със задна дата