сряда, 2 септември 2020 г.

ВКС: Отнемане на книжката и спиране на колата за неплатени глоби нарушават Конституцията

 

Разпоредбите от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), според които МВР има право да отнема временно шофьорски книжки и спира от движение автомобилите на хора, неплатили глобите си, въз основа на които цяло лято се правят проверки на границата, ограничават непропорционално основни права и свободи.

Тази позиция застъпва Върховният касационен съд (ВКС) в становище до Конституционния съд (КС). То е изготвено от съдия Борислав Белазелков и не е обсъдено на Пленум на съда, но е представено официално в КС, съобщи "Лекс".

Становището на върховния съд е по повод на искането на омбудсмана Диана Ковачева да бъдат обявени за противоконституционни две разпоредби от ЗДвП, които служат за основание на МВР да спира на границата всички шофьори с неплатени пътни глоби.

Става въпрос за чл. 171, т. 1, б. "д" и т. 2, б. "к" от ЗДвП. Те предвиждат следното:

За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:

т. 1. б "д" временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба;

т. 2, б "к" временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба;

Ковачева изтъкна пред КС, че чрез тях се ограничават основни права на гражданите - на свободно придвижване в страната, на напускане на нейните предели, на личен живот и се погазва принципът на правовата държава.

Всички аргументи в искането на омбудсмана следва да бъдат подкрепени, като някои от тях може да бъдат развити по-подробно, заявява съдия Белазелков пред КС.

Той обяснява, че заявената от законодателя цел на двете разпоредби - осигуряване на безопасността на движението по пътищата и преустановяване на административните нарушения, е легитимна.

"Но за постигането ѝ не може да се ограничават основни права и свободи, най-малко когато за нейното постигане в закона са уредени други правни средства, които, правилно приложени, могат да способстват по-добре за нейното постигане", се изтъква в становището на ВКС.

В него се обяснява, че поведението на наказания, който не плаща глобата си след срока за доброволно изпълнение, е неправомерно, но това не е нито престъпление, нито административно нарушение.

"С неизпълнението той се поставя в положението на неизправен длъжник с парично задължение и може да търпи само принудително изпълнение върху неговото имущество и доходи по реда на ДОПК и ГПК, когато държавата е присъединен по право взискател", подчертава съдия Белазелков.

И напомня, че всяка лична принуда срещу длъжник по парично вземане е недопустима.

Освен това в становището на ВКС се изтъква, че човекът може да не плаща, защото няма достатъчно доходи и имущество

.

"Такъв длъжник се нуждае от уредената в приложимия процесуален закон защита - несеквестируемост, отсрочване и разсрочване на задължението, спиране на изпълнението, опрощаване от органа, установил вземането и др. Ограниченията на личните права на длъжника могат само да затруднят постигането на заявената от законодателя цел", обяснява върховният съд.

Нещо повече, като му вземат книжката, това може да лиши длъжника от доходи от заплата, стопанска дейност и от възможност да се грижи за семейството и близките си.

ази мярка по-скоро пречи, отколкото помага, тъй като социално слабият длъжник може да се окаже лишен от възможност да управлява моторно превозно средство до изтичането на давностния срок за административното наказание глоба", заключава ВКС.

По отношение на спирането от движение на колата съдът заявява, че тази мярка надхвърля значително нуждите на принудителното изпълнение върху имуществото на длъжника. И го лишава неоправдано от гарантираната от процесуалните закони възможност да ползва автомобила до извършването на публичната продан, не е свързано по никакъв начин с органа на принудително изпълнение, който трябва да насрочи и извърши публична продан в разумен срок и не на последно място - може да засегне правната сфера на съпруга недлъжник, когато автомобилът е съпружеска имуществена общност - твърде често срещана хипотеза при нищожни шансове за бърза и ефективна защита на правата съпруга недлъжник, обяснява съдия Белазелков.

В становището не се коментират проверките на границата, но става ясно, че се споделя становището на омбудсмана, че те нарушават Конституцията. Те продължават и заради тях се образуват огромни опашки на границата.

Делото в КС не е единственото срещу новия почин на МВР да събира неплатените пътни глоби. Тази практика беше атакувана пред Върховния административен съд, Административен съд София-град и Административен съд - Благоевград, но, въпреки че по някои от тях се иска бързо произнасяне, досега няма развитие по нито едно от делата.

Новините от днес и със задна дата