вторник, 19 май 2020 г.

Средния осигурителен доход за страната за месец март 2020 г. е 1021,10 лв.

istock
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2020 г. е 1021,10 лв
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2019 г. до 31 март 2020 г. е 1004,47 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Новините от днес и със задна дата