четвъртък, 14 май 2020 г.

Доходите ни се вдигнали с 12,7% за година

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 г. е 1 712 лв. и нараства с 12,7% спрямо същия период на 2019 година. Това показват последните данни на НСИ.
За една година с 14,6% се повишава доходът от работна заплата средно на лице от домакинство, като от 874 лв. в края на март вече е 1002 лв. Доходите от пенсии растат на годишна база с 11,6% - от 424 лв. на 473 лв. в края на първото тримесечие на тази година.

Средният доход от самостоятелна заетост остава без промяна - 96 лева, изчисляват в НСИ.

Ръстът на доходите от социални обезщетения и помощи нарастват с 42,2% за една година и от 35 лева в края на март са 50 лв.

Разходите на българите за храна и безалкохолни напитки се увеличават през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. от 423 на 461 лв. или с 9 на сто.

Повече ни струват и алкохолните напитки и цигари нарастват от 59 на 65 лв. (с 11,6%). През първото тримесечие на тази година общият разход на лице от домакинство е 1486 лв. и се увеличава с 5,9% спрямо година по-рано.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31%), следвани от разходите за жилище (17,4%), данъци и социални осигуровки (14,7%) и транспорт и съобщения (11,6%).

Повече ни излизат и сметките за жилището (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома), които нарастват от 255 на 258 лв. (с 1,3%), разходите за здравеопазване се увеличават от 84 на 102 лв. (с 20,7%), разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 196 на 219 лв. (с 11,8%).Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2019 година.


Увеличение се отчита в потреблението на зеленчуци от 10.9 на 11.9 кг, плодове от 11.1 на 11.7 кг, яйца - от 37 на 39 бр., прясно мляко от 4.1 на 4.4 кг, картофи от 6.7 на 7.0 килограма.

Намалява консумацията на хляб и тестени изделия от 21.0 на 20.5 килограма. Без промяна остава потреблението на сирене, зрял фасул и захар.

Само преди десетина дни обаче излезе наяве и друга информация свързана с доходите ни.
И тя е, че доходите на 45% от пълнолетните жители на страната са останали непроменени от началото на кризата, при 26% те са намалели, но без да застрашават сериозно издръжката на домакинствата, а 25% са претърпелите по-драстичен спад. 
Това показват данни от проведено от 13-23 април проучване на "Алфа Рисърч" за икономическото състояние на гражданите и стопанските субекти в България, за работния статус, доходи, нагласи и специфични проблеми пред отделните социални групи.

Новините от днес и със задна дата