петък, 24 април 2020 г.

Невиждан в близката история срив на паричните преводи от имигранти поразява най-бедните

Бум на имигранти в Германия
Предвижда се глобалните парични преводи да намалят рязко с около 20 процента през 2020 г. поради икономическата криза, предизвикана от пандемията. Прогнозираният спад, който би бил най-острият в най-новата история, до голяма степен се дължи на намаляване на заплащането и на заетостта на работниците мигранти, които са по-уязвими от загуба на работа и на заплати по време на икономическа криза в приемащата страна.

Предвижда се паричните преводи към страни с ниски и средни доходи* да паднат с 19,7% до 445 милиарда долара (от рекордните 554 млрд. през 2019 г.), което представлява загуба на жизненоважно финансиране за много уязвими домакинства, се казва в съобщение на Световната банка.

Проучванията показват, че паричните преводи облекчават бедността в страните с ниски и средни доходи, подобряват хранителните навици, свързани са с по-високите разходи за образование и намаляват детския труд в домакинствата в неравностойно положение. Спадът на паричните преводи няма да позволи на семействата да разходват за посочените дейности, вместо което повече им средства ще покриват непосредствените нужди за препитание.

"Паричните преводи са жизненоважен източник на доходи за развиващите се страни. Продължаващата икономическа рецесия, причинена от COVID-19, оказва сериозно влияние върху възможността да изпращаме пари у дома и прави това още по-жизненоважно, когато се стремим да съкращаваме времето за възстановяване за развитите икономики", заяви президентът на Групата на Световната банка Дейвид Малпас.

"Паричните преводи помагат на семействата да си позволят храна, здравеопазване и други основни нужди. Тъй като Групата на Световната банка подкрепя тези страни, работим, за да поддържаме отворени каналите за преводи и да гарантираме достъпа на най-бедните общности до тези първостепенни нужди."

Очаква се потоците от паричните преводи да намалеят във всички региони на Групата на Световната банка, най-вече в Европа и Централна Азия (с 27,5%), следвани от Субсахарска Африка (23,1%), Южна Азия (22,1%), Близкия Изток и Северна Африка (19,6%), Латинска Америка и Карибите (19,3%) и Източна Азия и Тихия океан (13%).

Големият спад на потоците от парични преводи през 2020 г. идва след като те достигнаха рекордните 554 милиарда долара през 2019 г. Но дори и при така прогнозирания спад за 2020 г. се очаква паричните преводи да станат още по-важни като източник на външно финансиране за тази група страни, като се има предвид, че сривът на преките чуждестранни инвестиции се очаква да бъде по-голям (повече от 35 процента). През 2019 г. паричните потоци към по-бедните страни надхвърлиха по стойност преките чуждестранни инвестиции, което бе важно за наблюдението на потока ресурси към развиващите се страни, се казва в съобщението.

Оптимизъм за следващата година

Световната банка изчислява, че паричните преводи към по-бедните страни през 2021 г. ще се възстановят и дори ще нараснат с 5,6 процента до 470 милиарда долара. Но подчертава, че перспективите пред този показател (парични преводи) остават толкова несигурни, колкото е влиянието на COVID-19 върху перспективите за глобален растеж и върху мерките за ограничаване на разпространението на болестта.

В миналото паричните преводи са били антициклични, време, в което работниците са изпращали повече пари вкъщи по време на криза и затруднения. Този път обаче пандемията засегна всички страни, създавайки допълнителна несигурност.

Експертите на Световната банка отчитат, че средната глобална цена за изпращане на 200 долара остава висока - 6,8 процента през първото тримесечие на 2020 г., само малко под цената в предходната година. Субсахарска Африка продължава да има най-високия среден разход - около 9 процента, но вътрешнорегионалните мигранти представляват над две трети от цялата международна миграция в региона.

"Бързите действия, които улесняват изпращането и получаването на парични преводи, могат да осигурят така необходимата подкрепа за живота на мигрантите и техните семейства. Те включват услугите за парични преводи като е съществено те да бъдат по-достъпни за мигрантите", каза Дилип Рата, водещ автор на съобщението и ръководител на мозъчния тръст KNOMAD (the Global Knowledge Partnership on Migration and Development).

Какво показват наблюденията за Европа

Паричните преводи към държави в Европа и Централна Азия през 2019 г. нараснаха с около 6 процента до 65 милиарда долара. Украйна остана най-големият получател на парични преводи в региона, "прибра" рекордно висока сума от близо 16 милиарда долара.

По-малко зависими от паричните преводи икономики в региона, като Киргизката република, Таджикистан и Узбекистан, се възползваха особено много от възстановяването на икономическата активност в Русия.

През 2020 г. паричните преводи се прогнозира да паднат с около 28 процента поради комбинирания ефект от глобалната пандемия на коронавирус и по-ниските цени на петрола.

Какви са разходите за парични преводи в региона

Средната цена за изпращане на 200 долара намаля скромно до 6.48 процента през първото тримесечие на 2020 г. от 6.67 процента година по-рано. Разликите в разходите по паричните коридори в региона са значителни: най-високите разходи за изпращане на парични преводи са от Турция към България, докато най-ниски те са от Русия към Азербайджан.

*Данните на Световната банка показват, че за текущата фискална 2020 г. икономиките с ниски доходи се определят като тези с Брутен национален доход (БНД) на глава от населението (изчислени по метода Атлас на Световната банка), от 1,025 долара или по-малко през 2018 г.; доход под средния са тези с БНД на глава от населението между 1,026 и 3,995 долара; икономиките с доход над средния са тези с БНД на глава от населението между $ 3,996 и $ 12,375; икономиките с високи доходи са тези с БНД на глава от населението от 12 376 долара или повече. В така очертаните групи България е посочена сред страните с доходи над средните./Източник:business.dir.bg

Новините от днес и със задна дата