сряда, 29 април 2020 г.

Само 3 дезинфектанта отговарят на изискванията, цените - до 259 лв. за литър

Как да си направим дезинфектант вкъщи? - Tialoto
Само 3 от 21 изследвани дезинфектанта съответстват напълно на препоръките на Световната здравна организация за концентрацията на алкохол, показва тест на "Активни потребители". В същото време цената им варира от 15 до 259 лева за литър.

Според рецептата на СЗО

Основното изискване е концентрацията на алкохол в препаратите.

● 80% (обем/обем) еквивалентно на 70% (тегло/тегло) етилов алкохол или 75% (обем/обем) изопропанол;

● 1,45% (обем/обем) глицерол;

● 0,125% (обем/обем) водороден пероксид;

● дестилирана вода до 100% обем.

Препоръчително е изходният алкохол да е чист 96%, без добавки и денатуриране. Водородният пероксид се използва за да убива спорите на бактериите, които в повечето случаи са устойчиви на алкохолите. Глицеролът в препоръчителната концентрация се смята за достатъчен протектор за кожни раздразнения. След смесване на компонентите трябва да престои поне 72 часа защото това време е необходимо за да може водородния пероксид да убие спорите в съдовете и да се разгради.

Пропуските в изследваните 21 проби у нас започват още от съдържанието на етикетите (резултатите от теста вижте в приложените снимки). При един продукт, с наименованието Dettol, не е изписан производителят. При същия са "пропуснали" и активното вещество. При други 6 препарата отсъства информация за концентрацията на активното вещество (% алкохол). Празнини има и при описанието на помощните съединения. В 6 продукта те отсъстват. При 2 търговски марки не са поставени задължителните надписи и пиктограми за опасност (риск от запалимост).

Анализът на цените

Ако се преизчисли цената за 1 литър, се виждат огромни разлики при различните продукти. Тя варира от 15 до 259 лева за литър. Няма ясна връзка между цена и качество, ако то е измерено в концентрация на алкохола. Някои от евтините продукти съответстват на критериите за дезинфектанти за ръце. Обратно, при скъпи марки се установява недостатъчна концентрация на алкохол, но пък се набляга на присъствието на безмислени добавки от масла и парфюми.

Съгласно СЗО и Европейския център за превенция и контрол на болестите (ЕЦПКБ) в препаратите за дезинфекция на ръце се влагат етилов алкохол, пропанол и изопропанол. Те са най-ефикасните и безопасни химикали, позволяващи ефективна редукция на патогените, включително коранавируса. Алкохолите влияят върху белтъците на микроорганизмите. Те водят до денатурация на протеините което убива патогените. Препоръките на СЗО и ЕЦПКБ показват, че най-ефективната концентрация е 70% (тегло/тегло). Алкохолите не са регулирани от европейското законодателство - Biocidal Products Regulation (528/2012), което от "Активни потребители" определят като "бюрократичен парадокс".

Освен алкохолите в търговските препарати се влагат и други активни вещества. Това най-често са chlorhexidine, hexachlorophene, quaternary ammonium compounds (например бензалкониев хлорид), povidone-iodine, triclosan и др. Обикновено изброените съединения усилват дезинфектиращия ефект на алкохолите. В някои случаи те имат остатъчно действие и удължават с часове активността на препаратите. Наобратно, част от активните вещества могат да предизвикат дразнене или дори увреждане на кожата и затова те се използват главно в продуктите за професионална употреба, например за медицински цели.

Друга задължителна съставка са протекторите, предпазващи кожата от дразнене и изсъхване. Най-ефикасен и евтин вариант е влагането на глицерол, който е препоръчан и от СЗО. Някои търговци добавят и други вещества с подобна функция - различни растителни масла, животински мазнини, екстракти от растения, парфюми и аромати. Ползата от тези добавки не е доказана, но пък някои от тях може да причинят вреда на потребителите. За да подобрят търговския вид и за по-голямо удобство при използване, на пазара се предлагат и препарати за дезинфекция под формата на гелове.

При всички 21 търговски марки посредством хроматография е определена концентрацията на алкохолите. Идентификацията на активните бази показва, че с две изключения, в препаратите за дезинфекция на ръце се влага етилов алкохол. 

Основен критерий за качеството на търговските продукти е концентрацията на активната база, т.е. на спирта. Съгласно препоръките на СЗО и ЕС в препаратите за дезинфекция на ръце трябва да има 70 тегловни или 80 обемни процента етилов или пропилов/изопропилов алкохол. Това не е изпълнено при мнозинството от продуктите на нашия пазар. Само при 3 от 21 препарата се установява концентрация на алкохола от 70% (маса/маса).

Това са марките Clean hands gel, Бочко и Biotrade maxi protect. При 16 препарата измереното количество на алкохола е в диапазона от 50 до 69,9%. Това означава, че способността им да убиват микроорганизмите е по-малка в сравнение с оригиналната рецепта на СЗО. При 2 препарата, Denk mit и Steriman Gel, стойностите измерени за етанол са под 50%. Концентрацията на алкохола в тях не е достатъчна за дезинфекция и те не би трябвало да се използват за тази цел.

Изводът - само 3 (14,3% от изследваните) търговски марки съответстват напълно на препоръките на СЗО за концентрация на алкохол.

Допълнително всичките 21 проби са анализирани за наличието на токсичния за хората метилов алкохол. През последните години върху неговата употребата за технически и медицински цели бяха наложени редица забрани. Например в течността за автомобилни чистачки, широко използвания в миналото метанол, беше редуциран до 0,5%. Относно препаратите за дезинфекция на ръце няма единен стандарт. В тях обаче е възможно да се влага и не особено качествен спирт и затова има опасност от попадане на метилов алкохол.

В проучването са включени 21 марки, закупени от магазини, аптеки и бензиностанции в София през месец април 2020 г. Извършен е анализ на етикетите и е определено лабораторно наличието на метанол, етанол, пропанол и изопропанол, както и количествен анализ на алкохолите.

Препаратите са изследвани в акредитирана лаборатория в България.

Новините от днес и със задна дата