четвъртък, 6 февруари 2020 г.

5-6 деца на месец се обаждат на спешния телефон с мисъл да се самоубият


Държавната агенция за закрила на детето ще поеме управлението на Националната телефонна линия за деца 116 111. На този номер всеки месец е била предоставяна подкрепа на средно 5-6 деца, които са искали да посегнат на живота си.
Номерът, който е единен за цяла Европа, ще остане достъпен от цялата страна и напълно безплатен за обаждащите се, съобщават от Агенцията.
За поддръжката на линията ще бъдат назначени квалифицирани психолози, които да продължат да предоставят денонощно подкрепа и информация. Ползватели могат да са деца, юноши, техните родители, близки, както и граждани, търсещи информация или помощ по проблеми на деца.
Ще продължи практиката при сигнал за дете с опасност за здравето или живота да се сезират полицията и регионалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане.
За периода от 2009 г. до края на 2019 г. са били проведени 10 928 консултации с родители и 11 772 консултации с роднини и близки. Консултациите с деца са 119 530.
Повечето обаждания от родители са касаели семейни проблеми (родителски права, конфликти между родители и отношения родител-дете), търсене на информация за социалните служби и за програми за закрилата на децата, както и за подаване на сигнал за насилие над дете.5-6 деца на месец се обаждат на спешния телефон с мисъл да се самоубият

Децата най-често са се обръщали към телефонната линия с въпроси за отношения с връстници, създаване на приятелства при промяна на средата (преместване в друго училище или град).
Близо 5200 са регистрираните обаждания от деца за психосоциални проблеми - страх и тревожност, както и притеснения за психични заболявания.

Новините от днес и със задна дата