сряда, 20 ноември 2019 г.

Почти 20 г. по-късно: държавата си взима парите и от заменките

Държавата, в лицето на Министерство на земеделието, храните и горите, стартира процедура за възстановяване на надвзетите суми от бенефициенти, получили държавна помощ за горски заменки, съобщиха от dir.bg.
Това е обявила на брифинг в Народното събрание министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Тя подчерта, че това са горските заменки, извършени в периода 1 януари 2007 г. (присъединяването ни към ЕС) до края на януари 2009 г.

Десислава Танева заяви, че обект на оценителна експертиза са били поземлени имоти с обща площ над 110 хил. дка, които са включени в 132 сделки или договори за извършване на замяната. "Оценителната комисия приключи своята работа, като от 132 договора в 103 установи неправомерно получена държавна помощ от страна на бенефициенти. Тези 103 сделки засягат 478 имота на обща площ малко над 22 хил. дка. Получената в повече стойност от бенефициенти се равнява малко над 80 млн. лв.", допълни още министър Танева. Тя уточни, че днес министерството е изпратило уведомителни писма до тях.
"Тази сага започна през първия мандат на ГЕРБ. Тогава министърът на земеделието информира прокуратурата за извършените заменки. Неправителствени организации бяха информирали вече Европейската комисия и тя започна проучване представлява ли това неправомерна държавна помощ", припомни Танева, цитирана в съобщение на министерството. По нейните думи, именно в първия мандат на ГЕРБ бе наложен мораториум върху изключването на заменените горски територия от горския фонд и промяната на предназначението.
Танева отбеляза, че този мораториум впоследствие бе приложен в горското законодателство, което е в сила и до днес.
"ЕК се произнася, че извършените заменки в периода 1 януари 2007 г. до 28 януари 2009 г. представлява държавна помощ, която е неправомерна", допълни земеделският министър. Тя изтъкна това като причина за оценяване и остойностяване на неправомерно получената държавна помощ.
Така след къщите за гости МЗХГ подхвана и прословутите заменки.
Малко важна предистория
На 5 септември 2014 г. Европейската комисия реши, че сделките за замяна, осъществени в периода, който споменава и Десислава Танева днес (27 януари 2009 г.,  е датата, от която бяха преустановени) са държавна помощ в случаите, в които другата страна по сделката е предприятие. По закон, през този период частните собственици на горски поземлени имоти са имали право да ги заменят с гори, които са държавна собственост. Стойността на горските частни и държавни поземлени имоти е била определяна чрез административен метод, уреден със закон. ЕК оспори това административно определяне на цени в българското законодателство, които естествено не бяха близки до пазарните цени при подобни сделки.
Тогавашното решение на ЕК означава, че България трябва да възстанови сумите от несъвместимата държавна помощ, предоставена на предприятията, участвали в замяната на горски имоти, или да анулира въпросните заменки.
След проверката ЕК обяви също така, че последващата промяна на предназначението на заменените гори в регулиран имот - горска територия не вършеше работа на новите собственици и те трябваше да я урегулират, за да могат да строят на нея - не е държавна помощ. "Комисията обаче стигна до заключението, че макар промяната в предназначението на заменените горски имоти да може да увеличи тяхната стойност, това увеличение не е било финансирано от държавни ресурси и следователно не представлява държавна помощ по смисъла на правилата на ЕС", се казва в експертното становище на Европейската комисия.

Новините от днес и със задна дата