сряда, 20 ноември 2019 г.

Ето какво предлага финансовият надзор за системата 'Бонус-малус"

Предложение на застрахователна система "Бонус-малус" е публично достъпно на сайта на Комисията за финансов надзор.
КФН предлага първият етап на системата да започне от първи януари следващата година. Тогава ще се отчитат извършените административни нарушения на водачите, които са заложени за определяне на "бонус-малус".
Вторият етап, или реалното използване на системата, ще започне от началото на 2021 година. Тогава влизат в сила разпоредбите, които регулират определянето на "Бонус-малус" класа на водача и собственика на МПС.


С цел избягване на привилегировано третиране системата ще се използва по еднакъв начин в случаите на моторни превозни средства, собственост на физически лица, юридически лица, държавата и общините и в случаите, когато МПС-тата са използвани за лични и служебни цели.
Системата "Бонус-малус" ще отчита факторите, свързани с поведението на водачите при движение по пътищата (установени с влезли в сила актове за налагане на наказания на административни нарушения по Закона за движението по пътищата или престъпления по глава десета и глава единадесета, раздел втори от Наказателния кодекс, които имат отношение към настъпване на ПТП и причиняване на телесни увреждания и смърт на участници в движението).
Конкретните административни нарушения и престъпления са групирани в седем категории в Приложение към проекта на наредба съгласно тяхната тежест и за всяка категория е определен брой наказателни точки, които да се начисляват при влизане в сила на актовете за налагане на наказания.
Предвижда се носители на "Бонус-малус" класа да бъдат на самостоятелно основание собственикът на моторното превозно средство и водачът на моторното превозно средство.
Предлага се собственикът на колата да бъде носител на класа за "бонус-малус", доколкото той има право на ползване и разпореждане с нея и с поведението си може да определя лицата, които да го управляват. По тази причина се предлага неговият "бонус-малус" клас по отношение на конкретното МПС да се влияе от всички административни нарушения или престъпления, извършени с МПС през периодите на собственост. Предлага се класът за "бонус-малус" на собственика да се отнася до всяко конкретно МПС. По такъв начин извършените нарушения с това конкретно МПС няма да натоварват други МПС, притежавани от същия собственик. Има защити и срещу схемата за покупко-продажби на коли и с цел изчистване на негативен "бонус-малус".
Прави се предложение за промени в законодателството, които да изискват вписването на всички водачи, които ще управляват определено моторно превозно средство, в застрахователната полица по задължителна застраховка "Гражданска отговорност". Ще има изключения от задължението за обявяване на водачи в полицата в някои ситуации, когато обществени интереси налагат това (линейки, превозни средства със специален режим на движение, собственост на МВР и др. Водачите, които управляват МПС, предмет на изключенията, няма да бъдат изключени от системата "бонус-малус", защото в случай на извършени нарушения увеличението на техния "бонус-малус" клас ще се отразява при вписването им в застрахователни полици по отношение на други моторни превозни средства - например, личните им автомобили.
Предлагат се две алтернативни скали за "бонус-малус": едната с 15 при базов "неутрален" клас 6, пет класа "бонус" и девет класа "малус". При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 23 процента от базовата премия, а в най-утежняващия "малус" клас ще вдигне базовата премия с 400 процента. Втората скала съдържа 20 класа при базов "неутрален" клас 8, седем класа "бонус" и дванадесет класа "малус". При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 25 на сто от базовата премия, а в най-утежняващия "малус" клас се реализира увеличение от 400 процента на базовата премия.
"Бонус-малус" класът на водач на МПС се променя като се начисляват съответния брой наказателни точки с влизането в сила на всяко наказателно постановление, фиш/електронен фиш и присъда за извършените от него след 1 януари 2020 г. административни нарушения и престъпления. Всяка една наказателна точка води до преминаване с един "бонус-малус" клас в по-негативен.
Бонус-малус класът на водач на МПС се променя като се начисляват съответния брой наказателни точки с влизането в сила на всяко наказателно постановление, фиш/електронен фиш и присъда за извършените от него след 1 януари 2020 г. административни нарушения и престъпления по Приложение номер 1. Всяка една наказателна точка води до преминаване с един "бонус-малус" клас по-високо.
Превишаване на ограничението на скоростта извън населено място - 21- 30 км/ч води до една наказателна точка и съответно до преминаване към един клас "малус". Превишаване на ограничението на скоростта извън населено място с 31-50 км/ч води до две наказателни точки и съответно до застрахователна полица за водача с два класа "малус".
Управление на МПС в нетрезво състояние със съдържание на алкохол в кръвта над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда, както и повторно управление на МПС с концентрация над 0,5 на хиляда и при отказ от проверка ще доведе до наказание от 5 до 7 наказателни точки. Такава ще е санкцията и при хулиганско поведение при шофиране и съпротива срещу орган на властта, както и при каране на кола без книжка.
Между 15 и 129 наказателни точки ще определят цената на застрахователната полица при умишлено причиняване на телесна повреда, както и причиняване на тежка или средна телесна повреда на повече от едно лице, ако деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал МПС без да има необходимата правоспособност, или ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози./business.dir.bg

Новините от днес и със задна дата