вторник, 24 септември 2019 г.

Общински съвет - Бургас се будалка с бургаската общественост

31 август 2011
Катя Стоянова
Трета процедура за избор на обществен посредник ще се проведе в Бургас. Председателят на Общинския съвет Снежина Маджарова е внесла за разглеждане предложение за обявяване на нов, трети конкурс за избор на обществен посредник.
Супер порочната длъжност местен обществен посредник, който уж трябва да защитава гражданите на Община Бургас от решения на Общински съвет - Бургас и действия на общинската администрация, които са в ущърб на правата на гражданите на Бургас ще продължава да съществува. Това е длъжност порочна и паразитираща върху данъците на бургазлии защото по Закона за местно самоуправление, обществен посредник се избира само от повече от половината общински съветници и по Правилника за дейността на об. посредник, същият този Общински съвет може да го отстрани когато си поиска, ако не е достатъчно послушен.
Об. посредник по правилника за неговата дейност има право да оспорва административни актове в резултат на решения на общински съветници, ако тези актове нарушават в една или друга степен правата на бургазлии. Това, обаче, никога не би могло да се случи, тъй като об. посредник се избира и освобождава от общинските съветници от чиито решения трябва да ни пази и защитава. На избрания  от общинските съветници на Йоан Костадинов, об. посредник  Таньо Атанасов, мандатът му изтече още в края на миналата година, но продължава да изпълнява тази длъжност, която е с огромен самостоятелен бюджет, гласуван ежегодно от настоящия общинския съвет. Т. Атанасов получава заплата приблизителна на тази на кмета на Бургас. Откакто съществува длъжността, за нея са прахосани пари, които можеха да покрият разходи по перо социални дейности например, като да бъдат подпомагани семейства, които да не си изоставят новородените, бъдещ контингент на Дом "Коджакафалията", който е децентрализирана социална институция под шапката и управлението на Община Бургас. Всеизвестно е, че вече не само малцинствата, а и много българи си изоставят дечицата поради бедност. Това са пари, които можеха да бъдат дадени за инвитро програми и какви ли не още полезни за бургазлии дейности. Ако имахме разумни общински съветници сега нямаше да сме свидетели на откриване на нова процедура за избор на об. посредник, а на гласувани промени в Правилника за дейността на об. посредник, с които обструктивно да бъде решен този проблем в полза на бургазлии. Решението трябваше да гласи, че докато Законът за местно самоуправление не бъде променен в частта си касаеща избор на местни обществени посредници не бъде променен така, че същите да бъдат избирани от гражданите, а не от общинските съвети, в Община Бургас тази дейност няма да бъде извършвана. В Закона за местно самоуправление никъде не пише, че общините са задължени да имат обществен посредник.
Най - куриозното е, че на последния проведен конкурс кандидатурата на Таньо Атанасов да продължи да бъде обществен посредник категорично отпадна, в полза на човек, който поне имаше необходимата квалификация за извършване на такъв вид дейност.
А сега настоящият обществен посредник  (определян неправилно, като омбудсман) на Бургас, Таню Атанасов, ще остане на поста докато бъде избран негов приемник. Омбудсман има само държавата.
Достолепни дами и господа, общински съветници, крайно време е да приключим с тази сага и нейното приключване да е в полза на вашия авторитет, на полезни обществени личности и в полза на гражданите на Бургас. Всички знаете, че по време на избора на Таньо Атанасов, в същия конкурс участвах и аз. Участвах  в качеството си на журналист, за да имам достъп и да съм свидетел на порочния избор на първия за общината ни обществен защитник. Участвах защото знаех, че изборът е предрешен и исках да стана свидетел на всичките извращения на предходния общински съвет и об. администрация, в която доминираха хората на Й. Костадинов. Докажете моля, че когото става въпрос за човешки права, ще се дистанцирате от примитивната мисъл на хората на Й. Костадинов. Добре си спомням, че настоящият кмет на Бургас, тогава в качеството си на общински съветник отказа да участва в тази мръсна игра, наречена избор на защитник на правата, на гражданите на Бургас. Какво се промени г - н Кмет?

Подкрепете BurgasNovinite.BG! Ние не работим с  партийни организации.
Смятаме, че в България  партиите са прекалено много, а дефицитът на активно гражданско общество огромен. Ние работим в полза на идеята  да има кой ефективно да управлява управляващите в България. Единствената сила имаща възможност да управлява всяка власт е мощно гражданско общество! Всяка власт без ефективния коректив и контрол на гражданско общество е обречена на неуспех!
Само свободните от партиен
контрол  медии, са в състояние да формират гражданско общество! Общественият синтез медия, гражданско общество, власт се нарича ДЕМОКРАЦИЯ. Размиването на границите между медии и власт е антидемократичен акт.

Новините от днес и със задна дата