четвъртък, 26 септември 2019 г.

Д-р Антонио Душепеев прави цинични предложения по време на сесия на Об. съвет - Бургас

Вторник, 12 Август, 2014 16:16:22  Автор - Катя Стоянова - BurgasNovinite.BG
Сн:. "Фактор - Бургас"
Днес, по време на поредната сесия на Об. съвет Бургас отново се разгоря полемика,  свързана с избор на нова комисия за избор на обществен посредник и дали поради начина и на избор и функции тази паразитираща върху бюджета на общината институция трябва да съществува.

Естествено отново преобладаваха политически, а не фактологически аргументи на противопоставяне. Това е така поради простата причина, че никой от общинските съветници не си е направил труда да прочете законите и правилниците касаещи тази институцията.

Институцията обществен посредник е полезна и жизнено необходима, ако беше чисто гражданска структура (каквато трябва да бъде) защитаваща различните степени на права на бургаските граждани, но е факт, че към момента тя, в този си вид е априори опорочена. Първо, защото е заемана вече много години от политическа фигура и второ, че се избира от общинските съветници.

По същество общественият посредник е човекът, който трябва да оспорва актове от решения на общинския съвет, които са в конфликт с интересите на гражданите и да защитава техните права когато те биват нарушавани от общинската администрация. Настоящият обществен посредник се занимава с всякакви други казуси, които не са му работа, но не и с това, за което е сложен там още от времето на Йоан Костадинов. Защото беше настанен, а не избран и то с активната помощ на д-р Антонио Душепеев, който тогава беше представител на политическа партия в опозиция на хората на Йоан Костадинов в общинския парламент.

Та, в протеклата полемика по време на днешната сесия, същият този доктор със спорен и съмнителен политически авторитет стана и се изцепи, че не само трябвало да съществува в този си вид институцията обществен посредник ами трябвало съветниците да разгледат увеличаване на нейния годишен бюджет, който в настоящия момент е 50 000 лв. Защото общественият ни посредник на който му изтече отдавана мандата, но все още продължава да е такъв си е назначил и сътрудници.

Защо квалифицирам предложението на д- р Душепеев като не само цинично, а и свръх такова?
Този човек е председател на Комисията "Ин витро" на общинския съвет.

Звеното по асистирана репродукция към МБАЛ-Бургас е единствено в областта. То отвори врати на 7 октомври 2011г. За неговото изграждане и оборудване основна подкрепа с 200 000 лв. оказа Община Бургас.

 Д-р Душепеев вместо да пледира за увеличаване на финансовите средства за двойките с репродуктивни проблеми, защото дори и с отпуснатите средства на същите им остават не малки суми, които да доплащат, той поиска увеличаване на парите на една абсолютно ненужна структура.

Парите по програмата "Ин витро" миналата година свършиха още през лятото и
молбите на бургазлии за отпускане на 2000 лева финансова помощ чакаха дълго време неразгледани. Наложи се да изчакват приемането на бюджета за 2014 година, а през цялата 2013 г. бяха одобрени само 62 заявления, като 56 от тях бяха отпуснати по 2000 лева, а на 6 по 500 лв., при отпуснати от бюджета на общината 150 000 лв., раздадени 115 000 лв., но обявени за изчерпани още през лятото!? Тогава докторът каза, че има входирани още много молби, които изчакват неразгледани. Днес той реши, че не за програма "Ин витро" трябва да иска повече пари, а за обществения посредник и неговите асистенти.

При тази жестока финансово - социално - икономическа криза и отрицателен прираст волеизлеанието на председателя на комисията за репродуктивни проблеми на бургазлии, д-р Душепеев е абсолютно безумие и цинизъм.  А да ви напомням ли докторе какъв е броят на отложените за разглеждане заявления под предлог "не са изчерпани кандидатите за първи опит"?  Забравихте ли, че по ваше предложение бяха отпуснати от общинския бюджет 200 хил. лева да бъде изградена клиника за бебета "ин витро" в Бургас, че днес си позволихте да влизате в подобна безумна реторика?

Според приетите условия на местния фонд, финансирането на лечението на една двойка е в размер на 2 000 лв. Предоставените средства от община Бургас за местния фонд "Ин витро" по години са: 2009 г. – 200 000лв.; 2010 г. – 150 000лв.; 2011 г. – 200 000лв.; 2012 г. – 150 000лв.; 2013 г. – 150 000 лв. Парите се отпускат по предложение на общинския съветник Вълчо Чолаков и партията чийто представител е.
Ако парите наливани в канцеларията на обществения посредник бъдат пренасочени към програмата "Ин витро", това колко още бургазлийчета и щастливи семейства означава, докторе?

Новините от днес и със задна дата